Porządek nabożeństw w okresie od 22.01.2017 do 29.01.2017 roku

Niedziela 22.01.17 r. – III NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Józefę Grudniewską, od Róży św. Barbary.

8.00

Za + matkę Genowefę Hoja, w IV-tą rocznicę +, za ++ Jej siostry: Zofię, Cecylię i Annę, za ++ dziadków Gertrudę i Jana oraz za ++ z rodziny Klimas.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Zygmunta Kostrzewskiego, od rodziny Kostrzewskich i Majdzików.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jadwigi i Kazimierza Drozdowskich, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

16.00

Msza Święta Gregoriańska; za + Wilhelma Bytomski.

Poniedziałek 23.01.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + matkę i babcię Annę Zuber, w XX-tą rocznicę +, za + ojca Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

Msza Święta Gregoriańska; za + Wilhelma Bytomski.

Wtorek 24.01.17 r. – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

6.30

Msza Święta Gregoriańska; za + Wilhelma Bytomski.

18.00

Za ++ rodziców Henrykę i Kazimierza oraz za ++ teściów Wiktorię i Józefa.

Środa 25.01.17 r. – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

6.30

1) Za ++ Gertrudę, Franciszka, Jerzego Przybyła, za + córkę Elżbietę Kłaczek, za ++ dziadków z obu stron oraz za dc.

2) Msza Święta Gregoriańska; za + Wilhelma Bytomski.

18.00

Za + wujka Zygmunta Kostrzewskiego, od rodziny Stępień.

zwartek 26.01.17 r. – Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

6.30

Za ++ rodziców Martę i Wilhelma Musioł, za ++ brata Huberta, siostry Małgorzatę i Renatę oraz za ++ teściów i wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18.00

Za + mamę Marię Smuda, w X-tą rocznicę +, za ++ ojca Huberta oraz braci Leona i Teodora.

Piątek 27.01.17 r. – Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

6.30

Za + Joannę Makara, za ++ dziadków Anielę i Jana Mamot.

18.30

Za ++ rodziców Annę i Jana Strzelec, za ++ dziadków Ewę i Franciszka Gajda i Stanisława Strzelec oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Sobota 28.01.17 r. – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

6.30

Za + męża i ojca Zbigniewa Kuszyńskiego, w V-tą rocznicę +.

18.00

Za ++ rodziców i dziadków Franciszkę i Jana Pawleta, za + męża i ojca Horsta Artelt, za ++ Jego rodziców i za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela 29.01.17 r. – IV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Józefa Garcorz.

8.00

O dar życia wiecznego dla + babci Janiny Łaszewskiej.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Iwony i Andrzeja, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii Pawlik, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Tola Skrzyńska, Mikołaj Szafrański, Alicja Wieczorek

16.00

Za + wujka Zygmunta Kostrzewskiego, od Barbary i Arkadiusza z rodziną.