Ogłoszenia parafialne: 04.02.18 r. – V Niedziela Zwykła

  1. Dziś na 15:30 zapraszamy na nabożeństwo.
  2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
  3. W poniedziałek wspomnienie św. Agaty – po każdej mszy św. błogosławienie chleba św. Agaty.
  4. W czwartek przypadają urodziny biskupa seniora Jana Wieczorka. Pamiętajmy o modlitwie w jego intencji.
  5. W piątek na godz. 21:00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski.
  6. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Dni Eucharystyczne przed Środą Popielcową
  7. Podczas ferii zimowych nie będzie mszy św. dla dzieci w piątek o godz.17.00.
  8. Przypominamy, że każdy z parafian (i nie tylko): pracujący, emeryt, rencista osiągający przychody może bez ponoszenia żadnych kosztów odpisać 1% od swojego podatku i przeznaczyć na działalność organizacji pożytku publicznego. Nasza parafia również jest taką organizacją i może być beneficjentem tego odpisu. Zachęcamy do przekazywania swojego 1% na rzecz naszej parafii – środki pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na cele charytatywne i statusowe, którym parafia patronuje i wspiera.
  9. Prasę katolicką: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa można nabyć po Mszy św. w środkowym przedsionku naszego kościoła.