Porządek nabożeństw w okresie od 11.02 do 18.02.2018 roku

Niedziela 11.02.18 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30 W intencji Róż Różańcowych.
8.00 Za + Mieczysławę Michalską, w I-szą rocznicę +.
9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji matki Janiny Pasich, z okazji 90-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiktorii Bera, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego i zdrowie.
12.15 Za + Mieczysławę Michalską, w I-sza rocznicę +, za + Leona Michalskiego oraz za ++ z rodziny Michalskich i Radziwon.
16.00 Za + męża Józefa Pietrzyk, za + córkę Ewę oraz za + teściową Zofię Malik.

Poniedziałek 12.02.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za + Pawła Pytlik w 30 dzień po + żonę Małgorzatę oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + Łukasza Szczepaniaka, w I-szą rocznicę +.

2) Za + ojca Jana Kozielewskiego, za + siostrę oraz za ++ dziadków Jana i Mariannę.

Wtorek 13.02.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za + Henrykę Cieśla, w 30-ty dzień po +.
18.00 1) Za + matkę Anielę Turek, w I-szą rocznicę +.

2) Za wszystkich ++ z Małego Osiedla.

Środa 14.02.18 r. – ŚRODA POPIELCOWA

6.30 Za + męża i ojca Jana Drewniany, w IX-tą rocznicę + oraz za ++ teściów i rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za + siostrę Genowefę, za ++ braci Władysława i Rocha, za ++ bratowe Mariannę i Janinę, za + szwagra Mieczysława ora + ciocię Helenę i d.c.
17.00 Za + mamę Krystynę Maciejewską, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodzin Maciejewskich i Przybyła.
18.30 Za + Bronisławę Kamińską, w II-gą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

zwartek 15.02.18 r. – CZWARTEK PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30 Za ++ rodziców Henrykę i Władysława Witek oraz Marię i Franciszka Pastok, za ++ braci Jerzego Witek i Jarosława Pastok i za D.C.
18.00 1) Za + mamę i babcię Helenę, w XII-tą rocznicę + oraz za + brata Andrzeja i za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Czesława Witkowskiego.

Piątek 16.02.18 r. – PIĄTEK PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30 Za + Zygfryda Borszcz, w X-tą rocznicę + i za D.C.
17.00 Msza Święta Szkolna: Do B. Op. i M.B. Fatimskiej, w intencji Kingi, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego oraz opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie.
18.30 Za + ojca i dziadka Józefa Zera w 34 rocznicę + oraz za + brata Józefa w 14 rocznicę +

Sobota 17.02.18 r. – SOBOTA PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30 1) Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgel, za ++ braci: Wilibalda, Henryka, Antoniego, za ++ bratowe Teresę i Annę,

2) Za ++ rodziców Joannę i Wacława Makara, za ++ dziadków z obu stron: Antoninę i Cyryla Makara oraz Anielę i Jana Momot.

18.00 Za + mamę Janinę Mryka, w IV-tą rocznicę +.

Niedziela 18.02.18 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.
8.00 Za + Grzegorza Chluba, w IV-tą rocznicę +.
9.30 W intencji parafian.
11.00 Do B. Op. i Dary Ducha Świętego dla Pauliny Obarzanek, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.
12.15 Za + córkę Jadwigę, z okazji Jej rocznicy urodzin, za + męża Franciszka oraz za ++ z rodzin Brzoza, Wąs, Thiel.
16.00 Za ++ rodziców Annę i Juliana, za ++ brata Jerzego i bratową Marię Stacherów.