Porządek nabożeństw w okresie od 29.04 do 06.05.2018 roku

Niedziela 29.04.18 r. – V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 6.30 Za + Irenę Regulską od sąsiadów z ul. 22 Lipca 5
 8.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
 9.30 W intencji parafian.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P.,, w intencji Alicji i Edwarda, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.
12.15 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Grażyny i Grzegorza Sidek, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.
13.30 Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Małgorzata Dyrek, Paulina Kudla
16.00 Za + męża i ojca Ryszarda Nowakowskiego, w II-gą rocznicę +, za + syna i brata Tomasza Nowakowskiego, w XXIII rocznicę + oraz za + syna Tomasza Zadwornego i za wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.

Poniedziałek 30.04.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za ++ rodziców Adelę i Józefa, siostrę Mariannę oraz brata Jana Mruk, za ++ teściów Józefę i Mariana Pawłowskich oraz za ++ z obu stron.
18.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin Purchla i Marcinkowski, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2) Za + Waldemara Żelezik, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

Wtorek 01.05.18 r. – dzień powszedni

 6.30 1) Za + Artura, w Jego rocznicę urodzin.

2)

18.00 Za + męża i ojca Kazimierza Szuleta, w XIX-tą rocznicę +, za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za d.c.

Środa 02.05.18 r. – Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

 6.30 Za + Zdzisława Markowicz, w VI-tą rocznicę +.
18.00 1) Za + Zygmunta Kiryczuk, za + brata oraz za ++ rodziców i teściów.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Waldemara Dudka, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

Czwartek 03.05.18 r. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI – Głównej Patronki Polski

6.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
8.00 Za + ojca Władysława Guzy, w XI-tą rocznicę +, za ++ dziadków, za + chrzestną Janinę i Jej + męża Józefa Zięba oraz za ++ z pokrewieństwa.
9.30 Za ++ Stanisława Siweckiego, Danutę, Franciszka, Jerzego Machowskich.
11.00 Za + Henryka Moryc, za ++ szwagrów Jerzego i Wacława oraz za ++ z rodzin: Moryc, Warzecha, Nowak.
12.15 Przez wstawiennictwo M.B. Trzykroć Przedziwnej, w intencji Wspólnoty Matek Szensztackich i Wspólnoty Rodzin Szensztackich naszej parafii, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla tych Wspólnot oraz dla Siostry Eleonory.
16.00 W intencji Róż Różańcowych.

Piątek 04.05.18 r. – Wspomnienie św. Floriana, męczennika – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30 1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2) Za ++ rodziców Martę i Piotra Sosna, za + siostrę Krystynę, za ++ braci Helmuta i Józefa oraz za ++ dziadków Sosna i Jarosz.

18.30 1) Za ++ Brygidę i Mariana Woźnica.

2) Za + męża i ojca Franciszka Schab, za ++ teściów Władysław Schab oraz Zofię i Zygmunta Mroczkowskiego oraz za ++ z obu stron.

Sobota 05.05.18 r. – dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Franciszka, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Solenizanta i całej rodziny.

2) Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, w dniu Jego rocznicy urodzin.

18.00 Za + Marię Janiel, w III-cią rocznicę +.

Niedziela 06.05.18 r. – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 6.30 Za + Jana Kolenda, za ++ rodziców z obu stron, za ++ czterech braci oraz zięcia Andrzeja.
 8.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zenona, z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Opiekę i Błogosławieństwo Boże dla Jubilata i całej rodziny.
 9.15 Rocznica I Komunii Świętej.
11.00 Za + brata Norberta Wycisk, w I-szą rocznicę +, za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik oraz za ++ z rodzin: Wycisk, Franik, Kunert i Rassek i za d.c.
12.15 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Pasich, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.
16.00 Za + żonę Barbarę Basak oraz za ++ z pokrewieństwa.