Porządek nabożeństw w okresie od 13.05. do 20.05. 2018 roku

Niedziela 13.05.18 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

 6.30 Za + Helenę Kunowską, w II-gą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Kunowskich, Gratowskich i Tomickich.
 8.00 W intencji Róż Różańcowych.
 9.15 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
11.00 Za ++ ojca Edmunda Szczot, w VII-mą rocznicę + i chrześniaka Leszka w VI-tą rocznicę +.
12.15 Za + babcię Helenę Kusy, za ++ z rodziny: Kusych, Kostupców, Wójcików i Piątków.
16.00 Za ++ mężów Jana i Henryka, za Ich ++ rodziców i teściów, za ++ rodzeństwo oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 14.05.18 r. – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, Apostoła

 6.30 Za ++ rodziców Franciszkę i Alojzego Graniowskich i siostrzeńca Krzysztofa Kaczmarczyk.
18.00 1) Za ++ mamę Krystynę Maciejewską, ojca Gerharda Przybyła, Dorotę i Gerarda Fuchs, Wandę i Kazimierza Szramę, Alfredę i Marcina Gręś oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za żyjących, w intencji rodziny Pissulla, z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Wtorek 15.05.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za +męża Piotra Knetki, w XIV-tą rocznicę +, za + syna Ryszarda, za ++ rodziców chrzestnych Rozalię i Józefa oraz za ++ dziadków i z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + matkę Genowefę Markowską, w XXX-tą rocznicę +, za + ojca Jana, za ++ dziadków, rodziców chrzestnych, rodzeństwo i pokrewieństwo.

2) Za + męża, ojca i dziadka Leszka Achtelik, w I-szą rocznicę +.

Środa 16.05.18 r. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

 KATEDRALNEGO W GLIWICACH

 6.30 Za ++ rodziców Annę i Jerzego Gawliczek oraz za + męża Jerzego.
18.00 1) Za + Annę Berwetzki, braci Józefa i Jana, Jadwigę , Jana i Jerzego Staniczek

2) Za ++ z rodzin: Kohlbrenner, Tarczyński, Susek oraz za + matkę chrzestną Jadwigę i za ++ z pokr.

zwartek 17.05.18 r. – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA – Patrona Polski

 6.30 Za + brata Jana Makara, za ++ ciocię Genię i wujka Tadeusza Pukarowskich.
18.00 1) Do Miłosierdzia Bożego, za + męża, ojca i dziadka Stanisława Kamińskiego, w II-gą rocznicę +.

2) Za + Annę Gniecką.

Piątek 18.05.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za + Wilhelma Bytomskiego, w II-gą rocznicę +.
17.00 Msza Święta Szkolna: W rocznicę święceń kapłańskich Księdza Proboszcza.
18.30 Za + Marię Miszak, w I –szą rocznicę +.

Sobota 19.05.18 r. – dzień powszedni

 6.30 1) Za + Stanisławę Supel, w 30-ty dzień po +.

2) Za + Mariannę Sacharzewską

14.00 Ślub: Michalina Gubańska – Paweł Bera.
18.00 Za + ojca i dziadka Józefa Zuber, w X-tą rocznicę +, za + matkę Annę oraz za wszystkich ++ z pokr.

             Niedziela 20.05.18 r. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 6.30 Za + Wojciecha Kupaj w II r. +
 8.00 Za + Irenę Sitko, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ rodziców.
 9.30 Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, za + Jego brata Józefa oraz za ++ teściów Stefanię i Jana Dybczak i za ++ dziadków z obu stron.
11.00 Msza Święta Prymicyjna Neoprezbitera Księdza Ireneusza Gierczyckiego.
16.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Pasieka oraz za + teścia Mieczysława Filocha.