Porządek nabożeństw w okresie od 24.06 do 01.07.2018 roku

Niedziela 24.06.18 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
8.00 Za + męża i ojca Jana Drewniany, z okazji Jego imienin, za ++ rodziców Kozaczka, teściów Drewniany oraz za ++ z pokrewieństwa.
9.30 Do  B. Op. i M.B.N.P., w intencji budowniczych i ofiarodawców I ołtarza na Uroczystość Bożego Ciała
11.00 Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Wioletty Zając, z okazji 50-tej rocznicy urodzin dla Jubilatki i całej rodziny.
13.30 Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Adam Kujawski, Zuzanna Kolecka
16.00 Za ++ syna Jacka Marczuk, ojca Jana Kowalik i teścia Jana Marczuk.

Poniedziałek 25.06.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za + matkę Józefę Curyło, w 30-ty dzień po + i za + ojca Bolesława.
18.00 Za + męża Józefa Lamorskiego, za ++ rodziców Annę i Antoniego Piątek oraz Stanisławę i Józefa Lamorskich i za ++ z rodziny.

Wtorek 26.06.18 r. – dzień powszedni

 6.30 Za + męża, ojca i dziadka Benona Bensz, w IV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Gertrudę i Roberta, siostry Marię i Teresę oraz za ++ z rodziny.
18.00 Za + męża Jerzego, w VI-tą rocznicę +, za ++ rodziców, siostrę Ancilę, za ++ Danutę i Imgard, za ++ z pokrewieństwa oraz za d.c.

Środa 27.06.18 r. – dzień powszedni

 6.30 W intencji Róż Różańcowych.
18.00 Za ++ rodziców Józefę i Andrzeja Kuziów oraz za ++ z pokrewieństwa, z rodzin Kuziów i Łuczycki.

Czwartek 28.06.18 r. – Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

6.30 Za ++ rodziców Eugeniusza i Łucję Kawik.
18.00 Za ++ z rodzin Purchla i Dysk.

Piątek 29.06.18 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

6.30  Za + księdza Pawła Glogowskiego, za ++ przyjaciół Marię, Gertrudę, Tadeusza i Franciszka.
18.30 Za + Emilię Kamińską, od sąsiadów.

Sobota 30.06.18 r. – dzień powszedni

6.30 Za + Elżbietę Gancorz.
13.00 Ślub: Katarzyna Ryś z d. Smolska – Przemysław Ryś.
18.00 Za ++ ojców i dziadków, Stanisława Gancorz i Edwarda Łaszewskiego.

Niedziela 01.07.18 r. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 8.00 Za ++ rodziców Eleonorę i Henryka Wołowskich oraz Halinę i Mariana Deszcz i za ++ z pokrew.
 9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Dominika i Jego Mamy, z okazji rocznicy urodzin.
16.00 Za + Irenę Duchniak, w I-szą rocznicę +.