Podziękowania

Kiedy nadchodzą pożegnania chwile,

odżywają wspomnienia, które pamięć kryje.

Kiedy myślę o tym, co po mnie zostanie,

wiem, że ta świątynia i Wy – parafianie.

Czterdzieści lat temu do Łabęd przybyłem,

wikarym w parafii św Marii byłem.

Pan Bóg sprawił, że Was na swej drodze spotkałem,

z Wami Kościół i wspólnotę wiernych budowałem.

Swą posługę z radością wsród Was sprawowałem,

zrozumienie i pomoc ludzi odczuwałem.

Teraz Wam za wszystko serdecznie dziękuję

niech się Święta Rodzina Wami opiekuje.

Jeśli obowiązkom swym zdołałem sprostać

jako proboszcz budowniczy chcę w pamięci zostać.

Błogosławię Wam za dany mi dar życzliwości

i powierzam Was, z serca, boskiej opatrzności.

Za trzydzieści trzy lata chę Wam podziękować,

prosząc: św Anno parafian mych prowadź,

i czuwaj nad nimi, nad ich rodzinami,

towarzysz w radościach, chroń przed kłopotami.

 

Kończąc czas pełnienia urzędu proboszcza chcę wszystkim wiernym złożyć szczere „Bóg zapłać”, szczególnie tym, którzy w jakikolwiek sposób pracowali ku chwale Bożej w naszej parafii. Wszystkim budowniczym i ofiarodawcom tej świątyni i całego kompleksu.

Księżom Rafałowi i Karolowi, katechetce pani Ewie Sitko, Radzie Duszpasterskiej, księżom pochodzącym z naszej parafii, siostrom zakonnym, klerykom, że mogłem być dla was wychowawcą, spotykać przy Ołtarzu Pana i przy stole na plebanii, „Różom Różańcowym”, panom kościelnym: Oswaldowi Kadzioch, Franciszkowi Szpak, Zenonowi Pastok, Ryszardowi Oremus za bezinteresowną i ofiarną służbę. Składam podziękowania Caritas parafialnej pod kierownictwem Piotra Kaczmarczyka. Składam serdeczne „Bóg zapłać” naszym szafarzom komunii św.: Franciszkowi Szpak, Zygmuntowi Pasich i Włodzimierzowi Bryśkiewiczowi. Za dekorowanie ołtarzy i przygotowanie kompozycji kwiatowych dziękuję pani Barbarze Pastok i Łucji Sitko. Dziękuję organiście panu Wojciechowi i pani Annie Meslin za prowadzenie scholi, pani Urszuli Szczęsnej za prowadzenie poradni małżeńskiej, zespołowi redakcyjnemu naszego miesięcznika „Parafianin” Oswaldowi Kadzioch, Adamowi Koziatek, Henrykowi Kasztan i dzieciom za krzyżówki, paniom gospodyniom Adeli Augustyn i Reginie Kaminorz, firmie „KARWIKOL” za sprzątanie kościoła oraz Zbigniewowi Bis. Za wszystkie prace składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziękuję górnikom przy poczcie sztandarowym, chórowi „Cantabille”, scholi, zespołom dziecięcym i młodzieżowym, ministrantom, młodzieży maryjnej, dzieciom Maryi, dziecięcym i młodzieżowym „Różom Różańcowym”, Kręgowi biblijnemu, uczestnikom katechezy dla dorosłych, rodzinom i matkom szensztackim, Dziękuję wszystkim parafianom, którzy bezinteresownie pracowali na rzecz naszej parafii. „Bóg zapłać”

Proszę o modlitwę, aby ta miłość do Pana Boga i bliźnich zapewniła Wam szczęśliwość wieczną w niebie.

Szczęść Boże
Ks. prałat Piotr Kansy