Porządek nabożeństw w okresie od 03.09.2018 r. do 30.09.2018 roku

Poniedziałek  03.09.18 r–  Wspomnienie  św.  Grzegorza  Wielkiego, 

                                                papieża  i  doktora Kościoła

  6.30 Za + Mieczysława Mamios, od szwagierki Alicji z mężem i dziećmi z Jędrzejowa.
7.30 Msza Święta  –  Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego 2018/2019.
18.00 1) Za + Bożenę Wojciechowską, w IV-tą rocznicę + i za + Zdzisława Wojciechowskiego.

2) Za + Jana Kasperczyk, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców Genowefę i Mieczysława Lis, za ++

    Teściów Mariannę i Bronisława Kasperczyk, za + siostrę Danutę, w I-szą rocznicę +

    i za ++ szwagra Edwarda, Czesława, dziadków z obu stron i d.c.

Wtorek  04.09.18 r.  –  dzień  powszedni

  6.30 Za + Franciszka Bujara, w XI-tą rocznicę +, za ++ Jego rodziców Annę i Jozafata i za ++ rodzeństwo.
18.00 1) Za + męża i ojca Kazimierza Sadłowskiego, w I-szą rocznicę +.

2) Do Miłosierdzia Bożego, za + babcię Gertrudę Buck i Jej + męża Józefa

    oraz za ++ z rodzin Buck i Kamuzela.

Środa  05.09.18 r.  –  dzień  powszedni

  6.30 Za + Józefa Radziwon, w XXXVIII-mą rocznicę +, za + Mariannę Radziwon oraz za ++ z rodzin: Radziwon i Michalskich.
18.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji diakona Mariusza Setlaka, z okazji 25-tej rocznicy urodzin,

    z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Solenizanta

    i całej rodziny.

2) Za + ojca Szczepana Majerowskiego, za ++ z Jego strony i za d.c.

Czwartek  06.09.18 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30 1) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiesławy i Franciszka, z okazji rocznicy ślubu,

    z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Gintra Rypa oraz za ++ rodziców Łucję i Józefa Gawliczek.

2) Za + Józefa Ożarowskiego, w VIII-mą rocznicę +.

Piątek  07.09.18 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30 1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Leokadii, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże

    Błogosławieństwo i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.

17.00 Msza Święta Szkolna: Za + syna Andrzeja, w IV-tą rocznicę +, za + synową Grażynę,

w V-tą rocznicę +, za ++ męża Eugeniusza, syna Czesława i za d.c.

18.30 Za + męża, ojca Romana Sitko, za ++ Jego rodziców i rodzeństwo, za ++ rodziców Ledwoń,

brata Jerzego, szwagrów: Eryka i Zygfryda oraz za + Czesława Gajowskiego.

Sobota  08.09.18 r.  –  ŚWIĘTO  NARODZENIA  NAJŚWIETSZEJ  MARYI  PANNY

6.30 1) Za + Henryka Mokrzyckiego, w IV-tą rocznicę +, za ++ siostrę Danutę, teściów Julię i Józefa,

    za + ojca Edmunda Kaczor.

2) W intencji Róż Różańcowych.

18.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Agaty i Piotra, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem

i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Niedziela  09.09.18 r.  –  XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

  6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Beaty, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.
  8.00 Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, w II-gą rocznicę +.
  9.30 W intencji parafian.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Hildegardy i Wendelina Bensz, z okazji 60-tej rocznicy ślubu,

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów

i całej rodziny.

12.15 Za + męża i ojca Ryszarda Sztegner, w XVIII-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców Annę i Bronisława Sztegner.
16.00 Za + żonę Elżbietę, w X-tą rocznicę +, za ++ rodziców Teresę i Eugeniusza Czarnuch

oraz za ++ z obu stron.

 

 

 

Poniedziałek  10.09.18 r.  –  dzień  powszedni

6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin: Brom, Klis, Nowobilski, z podziękowaniem i prośbą

o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.00 1) Za + brata Wiktora i za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Prokopowicz i za d.c.

2) Za + męża Pawła Heller, w III-cią rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron.

Wtorek  11.09.18 r.  –  dzień  powszedni

  6.30 1) Za + Wernera Sewerin, od mieszkańców Małego Osiedla.

2) Za + męża Bogusława Sadowskiego, w 30-ty dzień po +.

18.00 1) Za ++ rodziców Anielę i Bolesława Ormańskich, brata Zbigniewa, bratową Wandę, siostrę Wiktorię

    , siostrzeńca Mirosława oraz za ++ dziadków z obu stron.

2) Za + Jacka Szcześniaka, z okazji Jego rocznicy urodzin.

Środa   12.09.18 r.  –  Wspomnienie  Najśw.  Maryi  Panny  Matki  Sprawiedliwości

                                         i Miłości  Społecznej,  patronki  diecezji  gliwickiej

  6.30 1) Za + Władysława Sadłowskiego, w IV-tą rocznicę +.

2) Za + Bogusława Sadowskiego, od kuzynki Leokadii z rodziną.

18.00 1) Za + Mieczysława Mamios, od szwagra z żoną.

2) Do Miłosierdzia Bożego, za + ojca Pawła Buck, za + Jego żonę Małgorzatę oraz za ++ z rodzin:

    Buck i Dworczyk.

Czwartek  13.09.18 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Chryzostoma,  biskupa  i  doktora  Kościoła

  6.30 Za + Mieczysława Mamios, od szwagierki Danuty z mężem i dziećmi.
18.00 1) Za + Eugeniusza Kiołbasa, w I-szą rocznicę +

2) Za + Zdzisława Wojciechowskiego, w VI-tą rocznicę + oraz za + Bożenę Wojciechowską.

Piątek  14.09.18 r.  –   ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

  6.30 1) Za + żonę Marię Konon, w pół roku po +.

2) Za + Bogusława Sadowskiego, od kuzyna Stanisława z żoną.

17.00 Msza Święta Szkolna: Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Darka Rajwy, z okazji 25-tej rocznicy urodzin
18.30 Za + ojca Kazimierza i za ++ z rodziny.

Sobota  15.09.18 r.  –  Wspomnienie  Najśw.  Maryi  Panny  Bolesnej

  6.30 1) Za + Dorotę Patlę – od sąsiadów z ulicy 15-go Grudnia.

2) Za + Mieczysława Mamios, od szwagierki Bożeny z mężem i dziećmi.

3) Za + Lucynę Chojnacką, w 30-ty dzień po +.

18.00 Za + męża i ojca Horsta Artelt, w XIX-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców i za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela  16.09.18 r.  –  XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

  6.30 Za + Mariannę Sacharzewską.
  8.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Róży, z okazji 88-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.
  9.30 W intencji parafian.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
12.15 Za + brata Jerzego, w I-szą rocznicę +, za ++ Jadwigę i Władysława Knop oraz Antoninę

i Mieczysława Minga.

16.00 Za + Ewę Oleszek, w rocznicę Jej urodzin.

Poniedziałek  17.09.18 r.  –  dzień  powszedni

  6.30 Za + Mieczysława Mamios, od szwagierki Zdzisławy z mężem i dziećmi z Jędrzejowa.
18.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą

    o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.

2) Za + Andrzeja Ślifirskiego.

Wtorek  18.09.18 r.  –  ŚWIĘTO  SW.  STANISŁAWA  KOSTKI,  zakonnika,  patrona  Polski

  6.30 Za + Leszka Szostak, w IV-tą rocznicę +.
18.00 1) Za + matkę Łucję Ploch, w VIII-mą rocznicę +, za + ojca Jana i za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Elżbietę Pissulla oraz za ++ Małgorzatę i Józefa Przybyła.

 

 

 

Środa  19.09.18 r.   –  dzień  powszedni

  6.30 Za + Mieczysława Mamios, od brata stryjecznego Krzysztofa z rodziną.
18.00 1) Za + siostrę Teresę , w I-szą rocznicę +, za Jej + męża Józefa, za ++ braci Czesława, Bronisława

    i Mieczysława oraz za ++ z rodzin: Cymbalak, Matyjanek, Kulik.

2) Za ++ rodziców Kazimierę i Zygfryda Florkowskich, za + ojca Leona Witek

    oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

zwartek  20.09.18 r.  –  Wspomnienie  świętych  męczenników  Andrzeja  Kim  Taegon,

                                                prezbitera,  Pawła  Chong  Hasang  i  Towarzyszy

  6.30 Do B. Op., w intencji Róży,z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo

Boże dla Solenizantki i całej rodziny.

13.00 Ślub Konkordatowy: Alicja Naworska – Daniel Kocur.
18.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Kariny i Krzysztofa, z okazji 30-tej rocznicy ślubu oraz 50-tej

    rocznicy urodzin Kariny, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

2) Za + Wandę Brodacką, od męża, dzieci i bratowej.

Piątek  21.09.18 r.  –   ŚWIĘTO  ŚW.  MATEUSZA,  Apostoła  i  Ewangelisty

  6.30 Za ++ rodziców Helenę i Ryszarda Kremzer, za ++ dziadków, z obu stron i za ++ z pokrewieństwa.
17.00 Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Mariannę i Władysława, za ++ Genowefę Kaszuba i siostrę Irenę Pluskota i d.c.
18.30 Za + Marię Janiel oraz za ++ z rodziny Janiel i Szostak.

Sobota  22.09.18 r.  –  dzień  powszedni

  6.30 1) Za + matkę i babcię Elżbietę Glowienka.

2) Za + Irenę Tłustochowicz i za ++ rodziców i rodzeństwo.

18.00 Za + Marię Kubica , w LII-gą rocznicę +, za + męża Ryszarda, za + Rozalię Jarotek, w XII-tą

rocznicę +, za + męża Leopolda oraz za ++ dziadków z obu stron.

Niedziela  23.09.18 r.  –  XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30 Za + Reginę Rasińską, w I-szą rocznicę +, za ++ Józefa i Jana Arkit.
8.00 Za + męża, ojca i dziadka Władysława Serwatka.
9.30 W intencji parafian.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże

i zdrowie dla całej rodziny.

12.15 Za ++ Bogdana i Grzegorza Łysio oraz za ++ z rodziny.
16.00 Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Kuc.

Poniedziałek  24.09.18 r.  –  dzień  powszedni

  6.30 Za + Lucynę Chojnacką, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41A.
18.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli i Henryka, w 35-tą rocznice ślubu, z podziękowaniem

    i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

2) Za ++ Stanisława, Zdzisława, Tadeusza Kunowskich.

Wtorek  25.09.18 r.  –  dzień powszedni

  6.30  
18.00 1) Za + matkę Teresę, w I-szą rocznicę +.

2) Za ++ rodziców Halinę i Sylwestra Zabiegała, za ++ z obu stron oraz za ++ z rodzin Bas i Koziatek.

Środa  26.09.18 r.   –  dzień powszedni

  6.30  
18.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Wąs, w rocznicę +, za + córkę Jadwigę oraz za ++ rodziców

    i dziadków z obu stron.

2) Za ++ rodziców Janinę i Antoniego Żmuda, za ++ ojca Edwarda Osuch i Walerianę Wesołowską.

zwartek  27.09.18 r.  –  Wspomnienie  św.  Wincentego  ȃ  Paulo,  prezbitera

  6.30  
18.00 1) Za ++ rodziców Edytę i Jana Świderskich, w XIX-tą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Edwarda Słotwińskiego, w IV-tą rocznicę +, za ++ Marię i Wiktora Żak oraz Marię i Jana

    Skrzypczyk.

 

 

Piątek  28.09.18 r.  –  Wspomnienie  św.  Wacława,  męczennika

6.30 Za + Małgorzatę Przybycin, z okazji Jej rocznicy urodzin.
17.00 Msza Święta Szkolna: Za + ojca Wacława, z okazji Jego imienin, za + ojca Chrzestnego Henryka

oraz za ++ dziadków.

18.30 Za ++ rodziców Klarę i Jana Kotyrba, brata Bernarda, teściową Erykę Cyta, szwagra Zygmunta, dziadków: Kotyrba, Michalik, Augustin, chrzestną Zofię Jędryka, Janusza Królikiewicz.

Sobota  29.09.18 r.  –  ŚWIĘTO  SW.  ARCHANIOŁÓW  MICHAŁA, 

                                      GABRIELA  I  RAFAŁA

  6.30 1) Za + mamę Wandę Kucia, za ++ rodziców Luizę i Huberta Siedlaczek, za ++ dziadków z obu stron,

    za + teścia Stanisława Rak.

2)

14.00 Ślub Konkordatowy: Patrycja Kisza – Grzegorz Matera.
18.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Katarzyny i Dariusza Macierzyńskich, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów

i całej rodziny.

Niedziela  30.09.18 r.  –  XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bogusławy Krupiarz, z okazji 60-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00 Do B. Op., za opiekę dla Solenizantki Barbary, w kolejną rocznicę urodzin i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
9.30 W intencji parafian.
11.00 Za ++ Zygmunta i Zofię Jagiełło, Annę Grzegorczyk i Wiesławę Sendal oraz za ++ z pokrewieństwa.
12.15 Za ++ Michalinę, Wandę, Józefa, Stefana i Janinę Brogowskich oraz za + ks. Stanisława Kuracińskiego
13.30 Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Roczek: Zuzanna Ziąbek.
16.00 Za + ojca Lucjana Pasich, za ++ dziadków i z pokrewieństwa, za ++ szwagra Stanisława i Jego syna Dariusza.

     WOLNE   INTENCJE  PROSZĘ  ZGŁASZAĆ  W  KANCELARII  PARAFIALNEJ