Porządek nabożeństw: od 11.11.2018 r. do 18.11.2018 r.

Niedziela  11.11.18 r.  –  XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za ++ Marcina, Franciszka, Agnieszkę Gaetner, za ++ braci Jana i Józefa, za ++ siostry Edeltraudę i Adelę, za ++ szwagrów Alojzego i Franciszka oraz za + siostrzeńca Rajmunda.

8.00      Za + Renatę Sowa-Felka, w III-cią rocznicę +

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, za + brata Norberta, za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ z rodzin Franik, Wycisk, Kunert, Rassek oraz za + Wojciecha Barańskiego.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin: Kocur, Nowotarskich oraz dla Katarzyny z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże                                   Błogosławieństwo i zdrowie oraz życie wieczne dla ++ z rodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ Reginę, Adama, Edwarda Jaworskich oraz za + Tadeusza Kosibę, w rocznicę +.

 

Poniedziałek  12.11.18 r.  –  Wspomnienie  św.  Jozafata,  biskupa  i  męczennika

6.30     1) Za + rodziców Józefę i Karola Nowak, ++ teściów Eugenię i Józefa Plok oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

            2) Do B. Op. w intencji Vincenta, z prośbą o pomyślny przebieg operacji i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00   Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny Grabiec, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

 

Wtorek  13.11.18 r.  –  Wspomnienie  św.  Benedykta,  Jana,  Mateusza,  Izaaka  i  Krystyna, pierwszych  męczenników Polski

6.30     Za + babcię Zuzannę Kot oraz za ++ pradziadków Katarzynę i Wawrzyńca Kot.

18.00   1) Za ++ rodziców Michalinę i Stanisława, za ++ rodzeństwo: Ewę, Antoniego i Janinę, za + bratanicę Joannę i za + ciocię Annę oraz za ++ z rodziny.

            2) Do B. Op. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Wiktorii, z okazji 12-tych urodzin oraz o błogosławieństwo                  dla całej rodziny

 

Środa  14.11.18 r.   –  dzień  powszedni

6.30     Za ++ Irenę i Henryka Duchniak oraz za ++ z Róży św. Anny.

18.00   Za + męża Wacława, w XVII-tą rocznicę +, za ++ braci Henryka i Jana i za ++ rodziców z obu stron.

 

Czwartek  15.11.18 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za ++ rodziców Zelmę i Józefa Franik, ++ braci Herberta i Eryka oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00   Za + ciocię Elżbietę Wawrzynek oraz za ++ dziadków Paulinę i Aleksandra.

 

Piątek  16.11.18 r.  –   dzień powszedni 

6.30     Przez wstawiennictwo s. M. Assunty o zdrowie w pewnej intencji.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za + Mariannę Wymysłowską, w XII-tą rocznice +.

18.30   Za + Zofię Kądzielawa, od syna z całą rodziną.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

 

 

Sobota  17.11.18 r.  –  Wspomnienie  św.  Elżbiety  Węgierskiej,  zakonnicy

6.30      Za + mamę Wandę Kucia, za ++ rodziców Luizę i Huberta Siedlaczek, za ++ dziadków

             z obu stron oraz za + teścia Stanisława Rak.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    Za ++ rodziców Jana Chlistała, Zofię i Władysława Piluś, za ++ braci Ryszarda

             i Stanisława, + córkę Iwonę, teściów Hildegardę i Henryka Kowol oraz wszystkich ++

             z pokrewieństwa z obu stron.

 

Niedziela  18.11.18 r.  –  XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Do B. Op. i M.B. Uzdrowienia Chorych, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski, w intencji Bożeny.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Sołtysik, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9.30     W intencji parafian.

11.00    Za + męża, ojca i dziadka Henryka Piontek, w XV-tą rocznicę +, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ brata Józefa i szwagra Józefa i za d.c.

12.15    Za + Jana Szymiczek, w I-szą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża i ojca Zbigniewa Fryga oraz za ++ rodziców i teściów: Genowefę i Wincentego Biały oraz Zofię i Stanisława Fryga.