Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu i Skoczowa

W dniu 24.11.2018 r. odbyła się zorganizowana przez Róże Różańcowe naszej Parafii pielgrzymka do Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu i miejsca urodzenia Św. Jana Sarkandra – Skoczowa. Duchowym przewodnikiem tej pielgrzymki był nasz proboszcz ks. Damian Dolnicki, który w Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu odprawił mszę świętą w intencji pielgrzymów. Pielgrzymka rozpoczęła się od Skoczowa, gdzie najpierw odwiedziliśmy Muzeum Św. Jana Sarkandra (miejsce jego urodzenia). Następnie zwiedziliśmy Muzeum Gustawa Morcinka, w którym znajdują się eksponaty związane z jego życiem oraz historią i życiem Skoczowian. Czas wolny wypełniło nam delektowanie się smakowitymi ciasteczkami i piernikami, z których słynie Skoczów. Ważnym punktem pobytu w Skoczowie był czas spędzony z panią historyk Haliną Szotek, która oprowadziła nas po tym pięknym miasteczku i opowiedziała historię od początku jego istnienia. Z panią Haliną pojechaliśmy na Kaplicówkę (miejsce, w którym Papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą w trakcie pielgrzymki kanonizacyjnej Św. Jana Sarkandra). Ostatnim, a jednocześnie najważniejszym etapem naszej pielgrzymki było Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu. Po odprawionej mszy świętej Kustosz Sanktuarium opowiedział nam historię miejsca i cudownej figury Św. Mikołaja. Otrzymaliśmy obrazki z modlitwami do Św. Mikołaja oraz mogliśmy potrzeć chusteczkami figurę świętego. Miejscowi parafianie zrobili nam miłą niespodziankę oferując „Mikołajowe” pierniki.