Porządek Nabożeństw: od 03.02.2019 r. do 10.02.2019r.

Niedziela  03.02.19 r.  –  IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Krystynę Szymczak, od rodziny Wiącków.

8.00      Za + Ignacego Olszak, + jego żonę Gertrudę, + syna Stanisława, + córkę Rozalię oraz ++ z pokrewieństwa.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Marianny Wilk-Maciaś, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

12.15    Do B. Op. i M.B. Częstochowskiej, w intencji Marii, z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

15.30   Nieszpory niedzielne.

16.00   Za ++ Irenę i Ignacego Gawrońskich, za ++ siostry: Alicję Szabat i Mieczysławę Kępińską.

 

Poniedziałek  04.02.19 r–  dzień  powszedni

6.30     Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Zygmunta Kucharskiego, w II-gą rocznicę + oraz za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i z pokrewieństwa.

18.00   1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty i Jana Adamczyk, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze – od dzieci z rodzinami.

            2) Za + córkę Annę w VI-tą rocznicę + oraz ++ rodziców Bronisławę, Annę i Anatola.

 

Wtorek  05.02.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Agaty,  dziewicy  i  męczennicy

6.30      Za + Krystynę Szymczak – od Renaty i Dariusza Kaczmarskich z rodziną.

18.00    1) Za + Krystynę Szymczak, od Róży Różańcowej M.B. Lurdzkiej.

             2) Za + babcię.

 

Środa  06.02.19 r.  –  Wspomnienie  świętych  męczenników  Pawła  Miki  i  Towarzyszy

6.30      Za + Lidię Sakwieja, w I-sza rocznicę +.

  18.00  1) Za + Aldonę Krawczyk, w VI-tą rocznicę +.

             2) Za + Henryka Błażejczyk, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41.

 

Czwartek  07.02.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30     1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

            2) Za ++ dziadków Gertrudę i Alfreda Dworczyk oraz ++ z rodziny Dworczyk i  Schenkel.

18.00   1) Za + męża Pawła Frankowskiego, za + syna Andrzeja, za ++ siostry i braci oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Moniki, z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

 

Piątek  08.02.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Anny, z okazji rocznicy urodzin.

17.00   Msza Szkolna: Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Rodziny Florkowskich, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.30   Za + Jana Wolskiego, od rodziny Zabrzeskich.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

 

Sobota  09.02.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Buszta, za ++ dziadków i z pokrewieństwa oraz za + męża Władysława Guzy.  

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   Za + ojca Zygmunta Zimny, w I-szą rocznicę + oraz za + matkę Krystynę.

 

Niedziela  10.02.19 r.  –  V  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Bronisławę Kamińską oraz ++ z pokrewieństwa.

8.00      Za ++ dziadków Annę i Mieczysława Bożek.

9.30      Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Dominiki Kossakowskiej, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

11.00    Za ++ rodziców Annę i Juliana, za ++ brata Jerzego i bratową Marię Stachera.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wojciecha Juśko, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Mirosława Pałęga.