Porządek Nabożeństw: od 24.03.2019r. do 31.03.2019r.

Niedziela  24.03.19 r.  –  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      Za ++ rodziców Józefę i Józefa Kopka, z okazji Ich imienin oraz za + brata Tadeusza.

8.00      Za + męża, ojca i dziadka Józefa Warzecha, w dniu Jego imienin.

9.30      Za + Wandę Dreszer, w II-gą rocznicę +.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

12.15    W intencji parafian.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + męża Tadeusza Wilk, w I-szą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.

 

Poniedziałek  25.03.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO

6.30     W intencji Róż Różańcowych.

18.00   1) Za + Józefa Wierzbickiego, w IV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda, za ++ teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Za ++ rodziców: + mamę Teresę Klimas, w XI-tą rocznicę + i za + tatę Edwarda.

 

Wtorek  26.03.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + matkę Marię Kaczmarczyk, w XII-tą rocznicę +, + ojca Bolesława oraz ++ z pokrew.

18.00    1) Za ++ Martę i Gerarda Badura.

             2) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Wieczorek oraz Janinę i Stanisława Gleń.

 

Środa  27.03.19 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Jana Wolskiego – od siostrzenicy Sylwii z rodziną.

  18.00  1) Za + Marcina Kamuzela, w IV-tą rocznicę +.

             2) Za + syna Łukasza Szczepaniak, w II-gą rocznicę +.

 

Czwartek  28.03.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + ojca Czesława, w XXI-szą rocznicę + oraz za + matkę Teresę.

18.00   1) Za + mamę Stanisławę Borówkę, w XLII-gą rocznicę +, za + ojca Stanisława, + brata Stefana oraz za ++ teściów Anielę i Józefa Żołądków.

            2) W intencji członków Apostolatu Margaretka i kapłanów objętych modlitwą.

 

Piątek  29.03.19 r.  –  dzień powszedni 

6.30     Za + siostrę Genowefę Kałuża, za ++ braci: Władysława i Rocha, za ++ bratowe: Marię i Janinę, za + szwagra Mieczysława i + ciocię Helenę oraz za dusze w czyśćcu.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za + matkę Annę, + ojca Mieczysława Szczerba.

            Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30   Za + Zbigniewa, w IX-tą rocznicę +.

19.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Sobota  30.03.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     1) Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji rocznicy urodzin, w intencji Wiesławy i całej rodziny.

            2) W intencji rodziny Grabiec, z prośbą o uzdrowienie relacji w małżeństwie.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za + Leopolda Jarotek, w XXVI-tą rocznicę +, za + żonę Rozalię, za ++ Marię i Ryszarda Kubica oraz za ++ dziadków z obu stron.

            2) Za + Hildegardę Zmarzły.

Niedziela  31.03.19 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  Laetare

6.30      W intencji parafian.

8.00      Do B. Op. w intencji Hanny z okazji 40-tych urodzin oraz męża Bogusława, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

9.30      Za + męża, ojca i dziadka Mariana Andrzejczak, w II-gą rocznicę +.

11.00    Za + męża Kazimierza Cieślińskiego, w IV-tą rocznicę + – od żony.

12.15    1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Joachima, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

             2) Msza Święta Chrzcielna. Chrzest: Julia Szafrańska; roczek: Oliwia Żaczek.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + córkę, żonę i matkę Iwonę Klinik, w I-szą rocznicę +.