Porządek Nabożeństw od 31.03.2019r. do 07.04.2019r.

Niedziela  31.03.19 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  Laetare

6.30      W intencji parafian.

8.00      Do B. Op. w intencji Hanny z okazji 40-tych urodzin oraz męża Bogusława, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

9.30      Za + męża, ojca i dziadka Mariana Andrzejczak, w II-gą rocznicę +.

11.00    Za + męża Kazimierza Cieślińskiego, w IV-tą rocznicę + – od żony.

12.15    1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Joachima, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

             2) Msza Święta Chrzcielna. Chrzest: Julia Szafrańska, Maksymilian Dudziński roczek: Oliwia Żaczek.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + córkę, żonę i matkę Iwonę Klinik, w I-szą rocznicę +.

 

Poniedziałek  01.04.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + Stanisława Kulik, od rodziny Kasperskich z Brzezin.

18.00   1) Do B. Op., w intencji Janiny Gunia, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

            2) Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Kasztan oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

 

Wtorek  02.04.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + męża i ojca Jana Drewniany, z okazji Jego rocznicy urodzin, za ++ rodziców Julię  i Kazimierza i za ++ teściów Walerii i Piotra oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00    1) Za + Jana Szymiczek, od rodziny Grochal.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Sztegner, z okazji Jego rocznicy urodzin oraz za + ojca chrzestnego Stanisława Gądek.

 

Środa 03.04.19r.  –  dzień powszedni 

6.30      Za + ojca Jana Komander, w VII-mą rocznicę +.

  18.00  1) Za + Jana Wolskiego, od Zofii i Stanisława Tkaczyk.

             2) Za + Stanisława Stąpór, od sąsiadów z ulicy Partyzantów.

 

Czwartek  04.04.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30     1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

            2) Za + Gintra Szewior, od Róż Różańcowych.

18.00   1) Za + Stanisława Kulik, w 30-ty dzień po +.

            2) Za + Bożenę Mrozińską – od koleżanek i kolegów z pracy.

 

Piątek  05.04.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30     1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

            2) Za + Józefa Cyba, od lokatorów z ulicy Lipcowej 20.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława Krzywańskiego, w XXX-tą  rocznicę +.

            Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30   Za + Łucję Mały, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 41a.

19.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

 

Sobota  06.04.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca

6.30     Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Knetki, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

14.00   Do B. Op. i M.B.N.P., za wstawiennictwem św. Anny, w intencji Urszuli i Stanisława  Durczak, z okazji 60-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za szczęśliwie przeżyte lata i odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Boże bł. dla Jubilatów, całej rodziny i gości.

17.00   Nabożeństwo zmiany tajemnic Żywego Różańca.

18.00   1) Za + żonę Stanisławę Kobielską, w XII-tą rocznicę +.

            2) Za + Józefa Cyba, w 30-ty dzień po +.

 

 

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE (od 7 do 10 kwietnia)

 

Niedziela  07.04.19 r.  –  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + męża i ojca Marka Przybysz, w IX-tą rocznicę +.

9.30      Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Borowiec  i za ++ z pokrewieństwa.

11.00    Za ++ Wiktorię, Karola, Jerzego Ibrom, za + siostrę Adelajdę, za ++ dwóch szwagrów  oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15    Za ++ rodziców Michalinę i Włodzimierza Dutczak oraz: Antoninę, Bronisława, Romana,  Helenę i Kazimierza Śmiechowskich oraz za ++ dziadków z obu stron.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    W intencji Wiesławy, z okazji rocznicy urodzin.

17.00    Droga Krzyżowa ulicami Łabęd. Rozpoczęcie w kościele św. Anny.