Porządek Nabożeństw od 07.04.2019 r. do 14.04.2019 r.

Niedziela 07.04.19 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – REKOLEKCJE

6.30 W intencji parafian.

8.00 Za + męża i ojca Marka Przybysz, w IX-tą rocznicę +.

9.30 Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Borowiec i za ++ z pokrewieństwa.

11.00 Za ++ Wiktorię, Karola, Jerzego Ibrom, za + siostrę Adelajdę, za ++ dwóch szwagrów oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15 Za ++ rodziców Michalinę i Włodzimierza Dutczak oraz: Antoninę, Bronisława, Romana, Helenę i Kazimierza Śmiechowskich oraz za ++ dziadków z obu stron.

15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosł. i zdrowie w intencji Wiesławy z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Droga Krzyżowa ulicami Łabęd. Rozpoczęcie w kościele św. Anny.

Poniedziałek 08.04.19 r. – dzień powszedni – REKOLEKCJE

6.30 Za + Lucynę Kochańską, z okazji IV-tej rocznicy + i rocznicy urodzin oraz za ++ z rodziny.

9.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Jana, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, dla Jubilata i całej rodziny.

18.00 1) Za + męża Mariana, w rocznicę + oraz za ++ jego rodziców i teściów.

2) Za + matkę Martę, w III-cią rocznicę +.

3) Za + Wojciecha Kubera, w 30-ty dzień po +.

Wtorek 09.04.19 r. – dzień powszedni – REKOLEKCJE

6.30 Za + Jana Wolskiego, od Doroty i Jana Sydoriak.

9.00 Za ++ rodziców Apolonię i Władysława Hoja, za ++ siostrę Teresę, brata Jana, dziadków z obu stron oraz za ++ z rodzin Hoja i Bigda i za D.C.

11.00 W intencji chorych – z udzielaniem sakramentu chorych

18.00 1) Za ++ z rodzin: Drewniok, Rojek i Opałka.

2) Za + Teresę Martyniak, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 7.

3) Za ++ Zofię, Piotra i Jana Gurgul, Stanisława Misiura, Katarzynę Nowakowską oraz Bronisławę Mateuszczyk i za ++ z rodziny.

Środa 10.04.19 r. – dzień powszedni – REKOLEKCJE

6.30 Za ++ rodziców Julię, Marię i Józefa Miciak oraz za ++ braci Władysława i Zygmunta, bratową Józefę i szwagra Zbigniewa.

9.00 Za + Stanisława Kulik, od Krystyny Wolskiej oraz rodzin Górznych i Świątków.

18.00 1) Za + męża Jerzego, za ++ rodziców, ++ siostry: Ancillę, Irmagardę, za ++ z pokrew. oraz za + koleżankę Danutę i za D.C.

2) Za + ojca Pawła Hoja, w XIX-tą rocznicę +, za ++ Jego braci: Joachima i Ryszarda, za + siostrę Annę, za ++ dziadków Emmę i Franciszka oraz za ++ z rodziny Kałuża.

3) Za + Monikę Bytomską, w 30-ty dzień po +.

Czwartek 11.04.19 r. – dzień powszedni

6.30 Za ++ męża, dziadka i pradziadka Edwarda, córkę Gabrielę oraz za ++ dziadków Tyrałai Glogowski.

18.00 1) Za ++ Zofię, Michała, Wiesława i Stefana Marzec oraz za ++ Stanisława i Tadeusza Zientara.

2) Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec, za ++ braci: Edwarda i Henryka oraz bratową Stanisławę i siostrzeńca Mariusza.

3) W pewnej intencji, o łaskę zdrowie.

Piątek 12.04.19 r. – dzień powszedni

6.30 Za ++ Franciszka Kopera, w XXIX-tą rocznicę +, za ++ żonę Wandę, córkę Krzysztofę oraz za ++ z rodzin Koperów i Broniszewskich.

17.00 Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Annę i Józefa Kotowicz, za ++ dziadków z obu stron

Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30 1) Za + Halinę Grzesik.

2) Za ++ rodziców Antoninę i Józefa Malińskich.

19.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Sobota 13.04.19 r. – dzień powszedni

6.30 1) Za + męża Zygfryda Borszcz, za ++ rodziców z obu stron i za ++ trzy siostry oraz trzech szwagrów.

2) Za + Joannę Wycisk, w 30-ty dzień po + oraz za + męża Henryka, w VII-mą rocznicę + i za + córkę Eleonorę Kotucz, w IV-tą rocznicę +

17.30 Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Katarzyny i Mirosława, z okazji 30-tej rocznicy ślubu.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże, w intencji Małgorzaty i Kamila, z okazji 9-tej rocznicy ślubu.

Niedziela 14.04.19 r. – NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

6.30 Za ++ ojca Stanisława, w XXX-tą rocznicę +, matkę Anielę Karbowniczyn oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00 Za + Otylię Gwózdek, w I-szą rocznicę +, za ++ Jej rodziców, rodzeństwo i za ++ Joachima i Jana.

9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Czesława, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

12.15 Za + żonę i matkę Mariannę Kopeć, na pamiątkę rocznicy urodzin.

15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Panchyrz, w dniu Jego rocznicy urodzin.