Porządek Nabożeństw od 28.04.2019 r. do 05.05.2019 r.

Niedziela  28.04.19 r.  –  II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA CZYLI  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

6.30      W intencji parafian.

8.00      W intencji Róż Różańcowych.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże bł.  i zdrowie dla Agnieszki Gan, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

11.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże bł. i zdrowie dla Konrada Wietrzak, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zofii i Henryka Kasztan, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz 65-tej rocznicy urodzin Zofii, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, dla Jubilatów i całej rodziny.

15.30    Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.

16.00    Za + męża Waldemara Żelezik, w V-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin Żelezik i Madej.

 

Poniedziałek  29.04.19 r.   –  ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA – PATRONKI EUROPY

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Ewy, z okazji 84-tej rocznicy urodzin.

18.00    1) Za + matkę i babcię Małgorzatę Meissner, w XVI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Anastazję i Bazylego Kucło, za ++ dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.

             2) Za + syna Piotra, w rocznicę Jego urodzin.

 

Wtorek  30.04.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ŚW.  WOJCIECHA,  BISKUPA I  MĘCZENNIKA –  GŁÓWNEGO  PATRONA  POLSKI

6.30     Za ++ Romualdę, Władysławę i Marka Figwer.

14.00   Ślub Konkordatowy: Grażyna Leja – Szymon Franczyk.

18.00   1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Haliny i Zbigniewa, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękow. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny

            2) Za + ojca Józefa Suchanek, w XIV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Suchanek, Żak i Więcławski.

 

Środa  01.05.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wojciecha, Pana Organisty, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilata i całej rodziny.

18.00    1) Za + Jana Wolskiego, od Marcina Szewczyka z rodziną.

             2) Za ++ rodziców, z rodzin: Kolbusz i Dreszer.

             Nabożeństwo Majowe.

 

Czwartek  02.05.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Atanazego,  biskupa  i  doktora  Kościoła –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30      1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych.

             2) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Cuber oraz Apolonię, Annę i Józefa Jakubiec,

             za ++ siostrę Teresę, bratową Krystynę, dwóch szwagrów i za ++ z rodziny.

18.00   1) Za + Jana Kolendy, ++ rodziców z obu stron i czterech braci oraz + zięcia Andrzeja Mól.

            2) Za + Elżbietę Puchaczewską, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 7.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Piątek  03.05.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY, KRÓLOWEJ  POLSKI  –  Głównej  Patronki  Polski

6.30      Za + Henryka Moryc, ++ szwagrów Jerzego i Wacława oraz ++ z rodzin: Moryc i Nowak.

8.00      W intencji Róż Różańcowych.

9.30      Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Siweckiego oraz za ++ Franciszka, Danutę i Jerzego Machowskich.

11.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo, w intencji Klaudii Mila, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.15   Za + męża, ojca i dziadka Władysława Guzy, w XII-tą rocznicę +, za Jego ++ rodziców Julię i Kazimierza, za ++ Jego siostry Janinę i Stanisławę oraz za ++ dwóch szwagrów.

15.30   Nabożeństwo Majowe.

16.00    Za + tatę Józefa Zbieżek, w I-szą rocznicę +.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  04.05.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Floriana  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca

6.30      1) Za ++ rodziców Janinę i Tadeusza Piotrowskich.

             2) Za + matkę Martę Sosna, w rocznicę +, za ++ ojca Piotra, siostrę Krystynę, braci Helmuta i Józefa, oraz za ++ dziadków z obu stron.

17.00   Nabożeństwo zmiany tajemnic Żywego Różańca

18.00   1) Za ++ Katarzynę i Józefa Ożga, za + siostrę Marię Rozmarynowską.

            2) Za + męża i ojca Ryszarda Nowakowskiego, w III-cią rocznicę +, za + syna i brata Tomasza Nowakowskiego, w XXIV-tą rocznicę + i za + syna Tomasza Zadwornego, w X-tą rocznicę +.

 

Niedziela  05.05.19 r.  –  III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, na pamiątkę rocznicy urodzin oraz za ++ Jego rodziców i + siostrę Jadwigę.

9.30      Za + Danutę Budziak, od znajomych i sąsiadów.

11.00    1) Za + matkę Helenę Kunowską, w III-cią rocznicę +, za ++ braci Zdzisława i Tadeusza oraz za ++ z rodzin Gruntowskich i Kunowskich.

             2) Za + Małgorzatę Mencel, od sąsiadów z ul. Kosmonautów 50a

12.15    Za + Hilarego Stanienda.

15.30    Nabożeństwo Majowe.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 70-tej rocznicy urodzin Franciszka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.