Porządek Nabożeństw od 08.09.2019r. do 15.09.2019r.

Niedziela  08.09.19 r.  –  XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      1) W intencji Róż Różańcowych.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże bł. Dla Leokadii Sekulskiej z ok. 87. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże bł. dla całej rodziny.

9.30      Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B. Królowej Rodzin, w intencji Brygidy i Henryka Buck, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00    Za + zonę Elżbietę oraz za ++ rodziców Teresę i Eugeniusza Czarnych.

12.15   Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Jolanty i Adama, z okazji 30-tej rocznicy ślubu.

15.30   Nieszpory niedzielne.

16.00   Za + Henryka Mokrzyckiego, w V-tą rocznicę +, za + Jego siostrę Danutę, za ++ Jego teściów  Julię i Józefa oraz za + ojca Edmunda Kaczor.

 

Poniedziałek  09.09.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ rodziców Janinę i Tadeusza Lerka i za ++ dziadków z obu stron.

18.00    1) Za + Henryka Kaszuba, za ++ rodziców Amelię i Jana oraz Józefę i Andrzeja Wołosz.

             2) Za + męża Pawła Heller, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron.

 

Wtorek  10.09.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + Katarzynę Gaertner, od mieszkańców Małego Osiedla.

18.00   1) Za + męża, ojca i dziadka Jana Szymiczek, ++ rodziców, brata, bratową i ++ z rodziny Szymiczek.

            2) Za + brata Andrzeja Chojnackiego, w V-tą rocznicę +, za + bratową Grażynę, w VI-tą rocznicę +,

            za ++ rodziców Lucynę i Eugeniusza i za + brata Czesława oraz za D.C.

 

Środa  11.09.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Marciniak, za + siostrę Henrykę Makota, za ++ teściów Weronikę i Stefana Serweta, za ++ braci Józefa i Wiesława oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00   1) Za ++ rodziców Anielę i Bolesława Ormańskich, za ++ brata Zbigniewa, bratową Wandę, siostrę Wiktorię, siostrzeńca Mirosława oraz za ++ dziadków z obu stron.

            2) Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, w III-cią rocznicę +.

 

Czwartek  12.09.19 r.  –  Wspomnienie NMP  Matki  Sprawiedliwości  i Miłości  Społecznej –  Patronki  diecezji  gliwickiej

6.30      Za + ojca Pawła Buck i za ++ z rodziny Buck.

18.00    1) Za + Władysława Sadłowskiego, w V-tą rocznicę +.

             2) Za + męża Rudolfa Antończyk, w XXV-tą rocznicę +.

             3) Za + Władysława Wypart, od mieszkańców osiedla.

 

Piątek  13.09.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Chryzostoma,  biskupa  i  doktora  Kościoła

6.30      Za + męża i ojca Eugeniusza Kiołbasę, w II-gą rocznicę +.

17.00    Msza Święta Szkolna: 1) Za + męża, ojca i dziadka Gintra Rypa oraz za ++ rodziców z obu stron.

             2) Za + Justynę Baran, w 30-ty dzień po +.

  18.30  1) Za + Zdzisława Wojciechowskiego, w VII-mą rocznicę + oraz za + żonę Bożenę.

             2) Za + Krystynę Lasota, w I-szą rocznicę +, ze wspomnieniem + męża Mieczysława Lasota.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  14.09.19 r.  –  ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

6.30      Za + Elfrydę Ludwig i Jej + syna Józefa oraz za ++ z rodziny.

13.30    Ślub Konkordatowy: Karolina Sojka – Robert Aleksiejew.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + męża i ojca Horsta Artelt, w XX-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron i z pokrew.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Barbary i Krystiana Wesoły, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękow. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

 

Niedziela  15.09.19 r.  –  XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji ofiarodawców i budowniczych ołtarza Bożego Ciała z ulicy Lipcowej 5.

8.00      Za ++ rodziców Antoninę i Ludwika Pawlusek oraz Władysławę i Józefa Niedbała, ++ braci: Czesława, Bronisława i Mieczysława, ++ siostry: Teresę i jej męża Józefa oraz Bogusławę i jej męża Romana.

9.30      Za Ewę Oleczek, z okazji Jej rocznicy urodzin oraz za ++ z rodziny.

11.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Stanisława, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł Boże i zdrowie.

             2) Do B. Op. przez wstawiennictwo śś. Apostołów Piotra i Pawła w intencji ks. Pawła, młodzieży pielgrzymującej do Rzymu oraz sponsorów i ofiarodawców z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i umocnienie w wierze.

12.15    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł i zdrowie, w intencji Barbary i Andrzeja, z okazji 35-tej rocznicy ślubu.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Pawła Wypart, w I-szą rocznicę +.