Informacje Duszpasterskie: 28 niedziela zwykła – 13.10.2019 roku

1. Dzisiaj obchodzimy kolejny Dzień Papieski św. Jana Pawła II pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Przed kościołem zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Także przed kościołem do nabycia papieskie, wadowickie kremówki. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na wsparcie działalności grup parafialnych. O godz. 15.00 dzisiaj ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.
2. Trwa miesiąc październik, zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. W niedziele o godz. 15.15, w ciągu tygodnia o godz. 17.15; w piątek dla dzieci po Mszy św. szkolnej, dla dorosłych o godz. 19.00, w sobotę o godz. 17.15.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W piątek o godz. 21.00 Apel Jasnogórski, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz możliwość uczczenia relikwii św. Jana Pawła II.
5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla wszystkich Marianek.
6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy kolejną rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Uroczysta suma w intencji parafian oraz za budowniczych i fundatorów naszej świątyni o godz. 9.30. Kazania wygłosi ks. Rafał Sierla, proboszcz Parafii św. Józefa w Bytomiu. Kolekta będzie przeznaczone na pokrycie kosztów budowy nowego kościoła św. Józefa w Bytomiu. Gościć będziemy także s. Michaelę Rak, która poprosi nas po Mszy św. o wsparcie działalności założonego przez nią, pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci. O godz. 17.00 w kościele odbędzie się koncert zespołu „Deus Meus”. Koncert ten zakończy tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej i będzie połączony z kwestą na rzecz hospicjum dla dzieci założonego w Wilnie przez Siostrę Michaelę Rak.
7. W dzień rocznicy poświęcenia naszego kościoła (14.10) ks. Prałat odprawi wieczorem Mszę św. w intencji budowniczych i fundatorów naszej świątyni.
8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”. Zachęcamy do lektury. W zakrystii kalendarze na 2020 r.
9. Zakończyły się wybory do PRD. Chciałbym najpierw bardzo serdecznie podziękować ustępującym członkom Rady, za wszelkie zaangażowanie na rzecz parafii oraz za pomoc i poradę w kwestii prowadzenia parafii. Bardzo proszę o dalsze zaangażowanie na rzecz parafii, bo jak to ktoś pięknie powiedział: „nie trzeba by w Radzie, by angażować się i pomagać w parafii”. Bardzo dziękuję! Nowa Rada Duszpasterska powołana zostaje na pięcioletnią kadencję. W jej skład wchodzią: z urzędu: ks. Paweł Łukaszyk, ks. Mariusz Woźniak; z nominacji: Lilia Gierczycka, Joanna Pokojska, Anna Rachwał, Franciszek Szpak; z wyboru parafian: Oswald Kadzioch, Dominik Kogut, Józef Krupa, Grażyna Maszniew, Magdalena Sosna, Zbigniew Zawisza. Powołana została również Parafialna Rada Ekonomiczna, w której skład wchodzą: Piotr Kaczmarczyk; Dominik Kogut, Zbigniew Zawisza. Wszystkim powołanym do Rad gratuluję i polecam modlitwie wszystkich parafian.
10. Został już wybrana firma, która wykona nowe mocowania i napędy dzwonów. Koszt całości prac wyniesie około 35.000 złotych.
11. Jedna z sal domu parafialnego została wynajęta na potrzeby biura zakładu pogrzebowego. Jest to wyłącznie biuro, gdzie można załatwić formalności związane z pogrzebem. Za wynajem sali firma będzie na rzecz parafii płaciła comiesięczny czynsz.
12. Niech Boże bł. wspiera nas wszyskich, całą parafię i każdego z osobna.