Porządek nabożeństw od 03.11.2019r. do 10.11.2019r.

Niedziela  03.11.19 r.  –  XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Ryszarda Kubica, w XXI-szą rocznicę +, + żonę Marię, ++ Rozalię i Leopolda Jarotek oraz za ++ dziadków z obydwu stron..

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dariusza, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, na dalsze lata życia.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ brata Jerzego, matkę Janinę, ojca Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa z obydwu stron.

12.15    Za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda, męża Józefa Wierzbickiego, za ++ teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obydwu stron i za D.C.

15.15    Różaniec za zmarłych.

16.00    Za ++ rodziców i braci: Zofię, Władysława, Ryszarda i Stanisława Pilus, córkę Iwonę Klinik, ojca Jana Chlistała, oraz ++ Hildegardę i Henryka Kowol i za ++ z pokrewieństwa z obydwu stron.

 

Poniedziałek  04.11.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Karola  Boromeusza,  biskupa

6.30      Za + męża i ojca Engelberta Janiel, na pamiątkę rocznicy Jego urodzin.

18.00    1) Za ++ Adelajdę, Józefa, Manfreda Skorupa, za ++ Annę, Wacława, Gertrudę, Alfreda i Jerzego Nowak oraz za ++ dziadków i z pokrewieństwa.

             2) Za ++ Martę i Pawła Szewior oraz Rafaelę i Antoniego Razim, za ++ rodzeństwo: Joannę, Ernę, Pawła i Norberta, za ++ dwóch dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Wtorek  05.11.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + babcię Zuzannę Kot oraz za ++ pradziadków Katarzynę i Wawrzyńca Kot.

18.00   1) Za ++ rodziców Zofię i Bolesława, za ++ siostrę Elżbietę, brata Leszka Nahrybeckich

            2) Za + Ewę Kuś, od rodziny Matofij.

 

Środa   06.11.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + kuzyna Edwarda Abram, za + Jego żonę Stanisławę oraz za + Jego mamę Marię Józków.

18.00   1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, dla rodzin Purchla i Marcinkowski.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Renaty Salomon, z okazji 80 – tej rocznicy urodzin.

 

Czwartek  07.11.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca 

6.30      W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o świętość dla kapłanów.

18.00    1) Za + żonę, mamę, babcię i córkę Jadwigę Brzoza, w r. + oraz za ++ z rodzin: Brzoza, Wąs i Thiel.

             2) Za + Leona Michalskiego, w X-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny Michalski i Radziwon.

 

Piątek  08.11.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Frączkiewicz, ++ teściów Genowefę i Aleksandra Gorzka.

17.00    Msza Święta Szkolna: 1) Za ++ rodziców Katarzynę i Ernesta Gaertner.

             2) Za + Janinę Wasilczuk, w 30-ty dzień po +.

18.30    Za + Teresę Martyniak, od sąsiadów z ulicy Lipowej 7.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

 

Sobota  09.11.19 r.  –  ŚWIĘTO  ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  BAZYLIKI  LATERAŃSKIEJ

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Andrzeja, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

17.15    Różaniec za zmarłych.

18.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bronisławy Dziedzic, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękow. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie, dla Jubilatki i całej rodziny.

             2) Za + Antoniego Tatar, w X-tą rocznicę +.

             3) Za + Helenę Flasza, od rodziny Czopków, Jaroszów i Majdaków.

 

Niedziela  10.11.19 r.  –  XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za + męża i ojca Tadeusza Diduszko, w IX-tą rocznicę +.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., o opiekę i wstawiennictwo, w intencji rodziny Kocur i Nowotarskiej oraz o życie wieczne dla ++ z rodziny.

11.00    Do B. Op., w intencji Andrzeja Kotyrba, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zofii i Władysława Dursiewicz, z okazji 60-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża i ojca Zbigniewa Fryga, za ++ rodziców i teściów Genowefę i Wincentego Biały oraz Zofię i Stanisława Fryga.