Ogłoszenie dyspensa Biskupa

W związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, Biskup Gliwicki Jan Kopiec udzieliła dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Do dnia 29 marca 2020 r. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku; osobom z objawami infekcji (kaszel, katar itp.);

– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi opiekę;

– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Osoby korzystające z dyspensy zachęca się do uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej i rodzinnej, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.