Porządek nabożeństw od 03.05.2020r. do 10.05.2020r.

Niedziela  03.05.20 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      Za + Zdzisława Markowicz, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00      W intencji parafian.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Tadeusza Szymczak, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

  11.00  Do B. Op. z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Anny i Adama Bukowskich, z okazji 15-tej rocznicy ślubu oraz w int. córki Urszuli, z okazji 10-tej rocznicy urodzin.

12.15    Do B. Op. w intencji Renaty, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Jubilatki i całej rodziny.

15.30    Nabożeństwo Majowe.

16.00    1) Do B. Op., w intencji Franciszka, z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

             2) Do B. Op., w intencji Mireli i Mariana, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

 

Poniedziałek  04.05.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Floriana,  męczennika

6.30      Za + matkę Martę Sosna, w rocznicę +, za + ojca Piotra, za ++ siostrę Krystynę, braci Helmuta i Józefa oraz za ++ dziadków z obu stron.

18.00    1) Za + męża Jana Kolędę, za ++ rodziców z obu stron, za ++ czterech braci i zięcia Andrzeja Mól.

             2) Za + Danutę Peteja, od koleżanek Anny, Ireny i Teresy.

             Nabożeństwo Majowe.

 

Wtorek  05.05.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ rodziców Janinę i Michała Piotrowskich, za + siostrę Marię Styber oraz za ++ dziadków Genowefę i Mikołaja Howikowicz.

18.00   1) Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, na pamiątkę ziemskich ur. oraz ++ rodziców i teściów.

            2) Za + mamę Katarzynę Gaertner, w I-szą rocznicę +.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Środa   06.05.20 r.  –  ŚWIĘTO  ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW  FILIPA  I  JAKUBA

6.30     Za ++ Marię i Józefa Rusin oraz za + ich syna Kazimierza.

18.00   1) Do B. Op., w intencji Zenona, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Solenizanta i całej rodziny.

            2) Za + żonę Barbarę Basak, w IX-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Czwartek  07.05.20 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30     W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00   1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze  błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Martyny Purchla, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

            2) W intencji członków Apostolatu „Margaretka”  oraz kapłanów objętych modlitwą.

            3) Za + Gerharda Nega, w II-gą rocznicę +, ze wspomnieniem + żony Urszuli i za ++ z pokrewieństwa

            Nega i Prudlo.

            Nabożeństwo Majowe.

 

Piątek  08.05.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ŚW.  STANISŁAWA,  BPA  I  MĘCZENNIKA Gł.  Patrona  Polski

6.30     Za ++ rodziców Józefę i Augustyna Przybycin oraz za ++ braci Józefa i Rudolfa.

17.00   Za + Stanisława Kulik, ++ Mariannę i Władysława Wolskich, ++ Stanisława, Mariannę i Krystynę Kulik.

18.30   1) Za ++ ojca Stanisława, męża Eugeniusza, siostrę Grażynę, teściów Weronikę i Józefa Kamieniak, szwagierkę Stanisławę, szwagrów: Zdzisława, Tadeusza, Kazimierza oraz za ++ z pokrew. z obu stron.

            2) Za + Katarzynę Woźnica.

             Nabożeństwo Majowe.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  09.05.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Marię Kuczmik, od sąsiadów z Małego Osiedla.

17.30   Nabożeństwo Majowe.

18.00   1) Za ++ Jolantę i Mariana Pelizg, za ++ dziadków Kolasiński i Pelizg.

            2) Za ++ rodziców Władysławę i Jerzego Miliczek oraz za ++ Leona i Eugeniusza Szuła.

 

Niedziela  10.05.20 r.  –  V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   

6.30      Za ++ teściów Franciszkę i Stefana Szewczyk, brata Zygmunta, dziadków z obu stron oraz za ++ z rodzin: Szewczyk i Bańburskich i za D.C.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Wojciecha, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o błogosławieństwo Boże i powrót do zdrowia dla córek Beaty i Moniki oraz dla całej rodziny.

  11.00  Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Janiny i Sławomira, z okazji 60-tej rocznicy urodzin dla Solenizantów i całej rodziny.

12.15    Msza św. w rocznicę święceń kapłańskich księdza Mariusza i księdza Pawła, o potrzebne łaski.

15.30    Nabożeństwo Majowe.

16.00    W intencji Matek i Rodzin Szensztackich z naszej parafii.