Porządek nabożeństw od 20.09.2020r. do 27.09.2020r.

Niedziela  20.09.20 r.  –  XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  –  ROZPOCZĘCIE  MISJI ŚWIĘTYCH

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Róży, z okazji 85-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Ewy i Huberta Dietrich, z okazji 35-tej rocznicy ślubu.

9.30      1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji córki Edyty, z okazji rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

  11.00  1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Róży, z okazji 90-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + Krystynę Lasota, w II-gą rocznicę + oraz za + męża Mieczysława i za ++ z rodziny.

12.15    1) Za + ojca Lucjana Pasich, ++ dziadków Pasich i pokrewieństwa z obu stron, za + Kazimierza Pasich oraz + szwagra Stanisława i jego + syna Dariusza.

             2) Za + Kornelię Spodzieja, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Barbarę Kamińską, w XXX-tą rocznicę + i za ++ z rodziny.

 

Poniedziałek  21.09.20 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  MATEUSZA,  APOSTOŁA  – MISJE  ŚWIĘTE

9.00      Za + Andrzeja Łypaczewskiego.

18.00    1) Za + Pawła Wypart, w II-gą rocznicę +.

             2) Za + Krzysztofa Opałka, od kuzynki Joli.

             3) Za + Przemysława oraz o łaskę umocnienia i opiekę M.B. dla mamy i całej rodziny.

 

Wtorek  22.09.20 r.  –  dzień  powszedni  –  MISJE  ŚWIĘTE

9.00     Za + Krzysztofa Opałka, od mieszkańców Małego Osiedla.

18.00   1) Do M.B. Królowej Kapłanów, w intencji księdza Proboszcza, z okazji rocznicy urodzin.

            2) Za + matkę i babcię Elżbietę Glowienka.

            3) Za + matkę Rozalię.

            4) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Magdaleny i Janusza z okazji rocznicy ślubu oraz o Boże bł. i dary Ducha Świętego dla dzieci.

 

Środa  23.09.20 r.   –  Wspomnienie  św.  Pio  z  Pietrelciny,  prezbitera  –  MISJE  ŚWIĘTE

9.00     Za + Mieczysława Kołodziej, od mieszkańców ulic Rejtana i Krasińskiego.

18.00   1) Za + męża Franciszka Bujara, za ++ Jego rodziców Annę i Jozefata oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Za + Krzysztofa Gołąbek, od chrześniaka Tymoteusza.

            3) Za + szwagra Adama, od rodziny Smolak.

 

Czwartek  24.09.20 r.  –  dzień  powszedni  –  MISJE  ŚWIĘTE

9.00     1) Za + córkę, żonę i matkę Joannę Krupa, w I-szą rocznicę +.

            2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Danuty, z okazji rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo Dla całej rodziny.

18.00   1) Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Gleń oraz Gertrudę i Franciszka Wieczorek.

            2) Za + Gertrudę Brondke, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 9.

            3) Za + Kazimierza Glinkowskiego, od rodzin Wierzbickich i Michalkiewicz.

 

Piątek  25.09.20 r.  –   dzień  powszedni  –  MISJE  ŚWIĘTE

9.00     1) Za ++ Reginę, Józefa, Jana Arkita, Elżbietę, Jana Wojdyła.

            2) Za ++ Marię i Ignacego oraz Jana, Rafała i Jerzego.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za + mamę, babcię i prababcię Józefę Wójcik, w V-tą rocznicę +.

18.30   1) Za + męża Kazimierza Burzawa, w I-szą rocznicę +.

            2) Za + Ryszarda Walaszek.

 

Sobota  26.09.20 r.  –  dzień  powszedni  –  MISJE  ŚWIĘTE

9.00      Za + Janinę Kulig, w 30-ty dzień po +.

17.30    Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.00    1) Za wstawiennictwem św. Anny, w intencji próśb i podziękowań.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Wąs, w rocznicę +, + córkę Jadwigę oraz ++ dziadków z obu str.

             3) Za + męża Witolda Nowak, w XXXVII-mą rocznicę +, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo oraz D.C.

 

Niedziela  27.09.20 r.  –  XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA  –  ZAKOŃCZENIE  MISJI  ŚWIĘTYCH

6.30      Za ++ Janinę Łuszczek i Danutę Krochim – od sąsiadów z ulicy Lipcowej 5.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Wypadło.

9.30      Do B. Op. i Anioła Stróża, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą i Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Dobrawy Magdaleny Urbańczyk, z okazji 1-szej rocznicy urodzin i chrztu św.

  11.00  Za + Zuzannę Cieślik i za ++ z rodzin Zagził i Ślęzak, od Urszuli z rodziną.

12.15    Zakończenie Misji Świętych: w intencji parafian.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    1) Msza św. chrzcielna: Gabriel Śmiatek, Kamila Łuczak, Szymon Łagodzic.

             2) Za + Annę Grzegorczyk, za ++ rodziców Zofię i Zygmunta Jagiełło oraz za ++ z pokrewieństwa.

             3) Do Bożej Opatrzności, w intencji Danuty Paluch, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.