Porządek nabożeństw od 20.12.2020r. do 27.12.2020r.

Niedziela  20.12.20 r.  –  IV  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30      Za + męża Henryka Błazejczyk, w II-gą rocznicę +, za + brata Jana Lisa, za ++ rodziców, teściów i wszystkich ++ z rodzin: Błażejczyk, Lis, Szczesny.

8.00      Za + męża Henryka Chmura, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z rodzin: Wojaczek, Niczke, Kwaśniok oraz za D.C.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za + Barbarę Binięda, w III-cią rocznicę +.

12.15    Za + żonę Teresę Dziak, w I-szą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + ojca Marka Wiąckowskiego, ++ dziadków Anielę i Stanisława Wiąckowskich oraz + Janinę Kulig.

 

Poniedziałek  21.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + matkę Wiktorię Ibrom, na pamiątkę Jej ziemskich urodzin oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

18.00    RORATY: 1) Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Kachel oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron i za D.C.

             2) Za + Mieczysława Lasota, w II-gą rocznicę + oraz za + żonę Krystynę i za ++ z rodziny.

             3) Za + Józefa Kądzielawa, w 30-ty dzień po śmierci, od sąsiadów z ul. Kosmonautów 50.

 

Wtorek  22.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + żonę Krystynę Szymczak

18.00   1) W intencji Kamila Sacharzewskiego, w dniu rocznicy urodzin.

            2) Za + żonę Krystynę Szymczak, w II-gą rocznicę +.

 

Środa  23.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Józefa Ochałek, w I-szą rocznicę +, od syna z rodziną.

18.00   RORATY: 1) Do B. Op. i M.B. Królowej Kapłanów, w intencji ks. Damiana, z okazji rocznicy urodzin.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Gertrudy Majerowskiej, z okazji 95-tej rocznicy urodzin.

 

Czwartek  24.12.20 r.  – rano dzień  powszedni

6.30     1) Za + ciocię Franciszkę Kolman i za + żonę Krystynę oraz za ++ z pokrewieństwa.

            2) Za + Kamila Rybakowskiego, w miesiąc po + oraz za ++ dziadków Helenę i Władysława.

            Wigilia  Narodzenia  Pańskiego

16.00   Pasterka dla dzieci, w intencji Parafian.

24.00   Pasterka, w intencji Parafian.

 

Piątek  25.12.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

8.00     Za + matkę Teresę, w XX-tą rocznicę +, za ++ brata Jerzego, ojca Czesława oraz za ++ z pokrew.

9.30     Za + męża Zygmunta Tyszka, w XVIII-tą rocznicę +, za ++ jego rodziców Mariannę i Franciszka,

            ++ rodzeństwo: Stanisława, Celinę, Wacława, Mieczysława, Krzysztofa oraz ++ z pokrewieństwa i D.C.

11.00   Za + syna Daniela Wiktor, za ++ braci oraz za + ojca.

12.15   Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.

15.30   Uroczyste Nieszpory Świąteczne.

16.00   Za ++ Kazimierza Pietrasik, w XXIV-tą rocznicę + oraz + mamę Łucję Grzybowską, w VIII-mą r. śm.

 

Sobota  26.12.20 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  SZCZEPANA  –  pierwszego  męczennika

6.30      Za + Stanisława Sękulskiego, w XXVII-mą rocznicę +, za ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za D.C.

8.00      Do B. Op., przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła, w intencji Damiana, z prośbą o zerwanie przekleństw i skutków okultyzmu.

9.30      Za + Jerzego Heller, w X-tą rocznicę + oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Karola, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia.

12.15   Msza Święta Chrzcielna: Malina Wieczorek, Mateusz Błachut i za Roczne Dzieci:

16.00   Za + męża Zbigniewa Zdeb, od żony i córek oraz za ++ rodziców i braci.

 

Niedziela  27.12.20 r.  –  ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY:  JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA

6.30      Za ++ córkę Małgorzatę, zięciów Roberta i Joachima oraz za ++ z rodzin: Nowak, Żak, Fronczak.

8.00      Za ++ Elżbietę i Józefa Garcorz, od córki Danuty z mężem.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za + Stanisława Kosińskiego, od brata Mariana z rodziną.

12.15    Za + Katarzynę Woźnica, w 9-tym miesiącu po +, od męża Tomasza z dziećmi Oliwią i Emilią.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op., z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodzin: Skorupów, Nowaków, Kozów, Funkiewiczów i Kaszubów.