Porządek nabożeństw od 10.01.2021r. do 17.01.2021r.

Niedziela  10.01.21 r.  –  ŚWIETO  CHRZTU  PAŃSKIEGO

6.30      Za + Helenę Drewniany, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 9.

8.00      Za ++ dziadków Annę i Mieczysława Bożek.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Emilii, z okazji 11-tych urodzin.

  11.00  Za + Wiolettę Dębicką, w IV-tą rocznicę +.

12.15    Za + Marię Kuczmik, w I-szą rocznicę + oraz za ++ męża Brunona, rodziców i rodzeństwo.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Krystiana Hornik, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 3.

 

Poniedziałek  11.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ dziadków Paulinę i Aleksandra oraz za + ciocię Elżbietę Wawrzynek.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Róży Luksemburg, Gałczyńskiego.

             2) Za + córkę Alinę Krupa, w rocznicę jej urodzin oraz za + jej matkę Gabrielę Krupa.

 

Wtorek  12.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + ojca Jana Misiaszek, w XVIII-tą rocznicę + oraz za + wujka chrzestnego Zdzisława, w XV-tą rocznicę +.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Lipcowej.

            2) Za + Grażynę Skrzypczak, w rocznicę Jej ziemskich urodzin..

 

Środa  13.01.21 r.   –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ wujka ks. Paula, córkę Gabrielę, męża Edwarda oraz ++ z rodzin: Tyrała, Glogowski i Pallach.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Kosmonautów.

            2) Za ++ Irenę i Józefa Marecik.

 

Czwartek  14.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + męża, ojca i dziadka Józefa Lamorskiego, ++ rodziców Annę i Antoniego Piątek,

            ++ Stanisławę i Józefa Lamorskich.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Piaskowej.

            2) Za + Jerzego Sitko, w IV-tą rocznicę +, za ++ Jego rodziców i teściów oraz za ++ z pokrew.

 

Piątek  15.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Dawida Szymkiewicza, w 30-ty dzień po śmierci.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Przyszowskiej.

            2) Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Marciniak, za ++ siostrę Henrykę, teściów Weronikę i Stefana Serweta, braci Józefa, Wiesława oraz za ++ dziadków i chrzestnych z obu stron.

 

Sobota  16.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Tadeusza Janowskiego, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg 16 i sąsiadów z działki.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + mamę Krystynę Piątek, w XIV-tą rocznicę +.

             2) Za + Dawida Szymkiewicza, od Anny i Bogdana Stefańczyk rodzinami.

 

Niedziela  17.01.21 r.  –  II  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za ++ rodziców Genowefę i Jana Turkowskich, za ++ braci: Mieczysława, Zdzisława i Czesława  oraz za ++ dziadków i z pokrewieństwa z obu stron.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Urszuli i Antoniego, z okazji 60-tej rocznicy ślubu.

11.00   Do B. Op. i M.B.N.P, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Agnieszki Pasich, z okazji 70-tej rocznicy urodzin dla Jubilatki i całej rodziny.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie, w intencji Tomasza Przybylskiego, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża, ojca i dziadka Józefa Warzecha, w XIII-tą rocznicę +.