Porządek nabożeństw od 17.01.2021r. do 24.01.2021r.

Niedziela  17.01.21 r.  –  II  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Za ++ rodziców Genowefę i Jana Turkowskich, za ++ braci: Mieczysława, Zdzisława i Czesława oraz za ++ dziadków i z pokrewieństwa z obu stron.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Urszuli i Antoniego, z okazji 60-tej rocznicy ślubu.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Agnieszki Pasich, z okazji 70-tej rocznicy urodzin dla Jubilatki i całej rodziny.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie, w intencji Tomasza Przybylskiego, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża, ojca i dziadka Józefa Warzecha, w XIII-tą rocznicę +.

 

Poniedziałek  18.01.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + mamę Jadwigę Trzebińską, w I-szą rocznicę śmierci.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Satyryków, Rejtana, Kownackiej.

             2) Za ++ rodziców Zofię i Dominika Mika, brata Andrzeja Mika, siostrę Bożenę Rukowską, teścia  Józefa Sławik, brata Stefana Sławik oraz za ++ z rodzin z obu stron.

 

Wtorek  19.01.21 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + Anielę i ++ z pokrewieństwa.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Prozy, Poezji.

             2) Za + mamę Adelę Spałek, w rocznicę +, + ojca Pawła Spałek oraz + brata Józefa i ++ z pokrew.

 

Środa  20.01.21 r.   –  dzień  powszedni

6.30      Za + Danutę Markowską, ++ rodziców Markowskich i ++ z pokrewieństwa.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Ossolińskich.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Joanny, z okazji urodzin.

 

Czwartek  21.01.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Agnieszki,  dziewicy  i  męczennicy

6.30      W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Zygmuntowskiej (numery 21-39 i 54-82).

             2) Za + Piotra Wojcieszek, w I-szą rocznicę +.

 

Piątek  22.01.21 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + Dawida Szymkiewicza, od Wiesławy Kochan z rodziną.

17.00    Msza Święta Szkolna: Do Miłosierdzia Bożego, z prośbą o ustanie epidemii koronawirusa.

18.30    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy Zygmuntowskiej 12-52.

             2) Za ++ babcię Katarzynę i babcię Łucję oraz za ++ dziadka Kazimierza.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  23.01.21 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ Stanisława i Zofię Świątek oraz + dziadka Jana, od wnuków: Piotra z Karoliną, Pawła z żoną Franciszkiem i Wiktorią.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za ++ rodziców i dziadków Franciszkę i Jana Pawleta, za + męża i ojca Horsta Artelt,

             za ++ rodziców, trzech szwagrów oraz za ++ z pokrewieństwa.

             2) Za + Manfreda Siodlaczek, w 30-ty dzień po śmierci.

 

Niedziela  24.01.21 r.  –  III  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Henryka Faber, w V-tą rocznicę +, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry i szwagrów oraz ++ Marię    i Wiesława Janowicz.

8.00      Za + mamę Marię Smuda, w XIV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + ojca Gerharda Przybyła, za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie, w intencji wnuków Bartusia i Adasia Lizak.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża, ojca i dziadka Czesława Sikora, w I-szą rocznicę +.