Porządek nabożeństw od 07.02.2021r. do 14.02.2021r.

Niedziela  07.02.21 r.  –  V  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za ++ rodziców Martę i Edmunda Wysluch oraz Jadwigę i Alojzego Kadzioch, za ++ siostrę Helenę, szwagra Artura i chrześnicę Gabrielę.

8.00      Za + Irenę Kazimierską, w 30-ty dzień po +

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ rodziców Annę i Juliana, braci Jerzego i Kazimierza oraz bratową Marię Stachera.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Lizak.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + babcię Władysławę Politę i Jana Politę, za + Szczepana Domoradzkiego i za ++ Janinę i Franciszka Lompart.

 

Poniedziałek  08.02.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + babcie Gertrudę Dworczyk i jej + męża Alfreda oraz za ++ z rodziny: Dworczyk i Schenkel.

18.00    1) Za + Piotra Drobik, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 24.

             2) Za + Zygmunta Zimny, w III-cią rocznicę +, za + żonę Krystynę i za ++ z rodziny Iwanow,

             za ++ ojca Aleksego, matkę Czesławę, brata Zdzisława oraz za D.C.

             3) Za + Stanisława Stąpór, w II-gą rocznicę + oraz za + Krystynę Stąpór.

 

Wtorek  09.02.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + brata Antoniego Hanula.

18.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Agnieszki i Marcina Wieczorkiewicz, w dniu ich urodzin oraz o bł Boże dla rodziców.

             2) Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Buszta, za + brata Stanisława Buszta, za ++ dziadków i z rodziny oraz za + męża Władysława Guzy.

 

Środa   10.02.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Scholastyki,  dziewicy

6.30      Za + Irenę Kazimierską, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 3.

18.00    1) Za + Rudolfa Miszok, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg.

             2) Za + Eugeniusza Salamon, w 30-ty dzień po +.

 

Czwartek  11.02.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      W intencji Róż Różańcowych.

18.00    1) Za + Mieczysławę Michalską, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Michalski i Radziwon.

             2) Za + męża i ojca Herberta Kocur, w XVIII-tą rocznicę + oraz za jego rodziców i rodzeństwo.

             3) Za + Jana Przybycin, w I-szą rocznicę + i za + mamę Łucję, od córek.

 

Piątek  12.02.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ rodziców Romualdę i Władysława Figwer oraz za + brata Marka

17.00    Msza Święta Szkolna: Za ++ Mariannę i Mariana Cyran, od Jerzego Cyran z rodziną.

18.30    1) Za + Łukasza Szczepaniak, w IV-tą rocznicę +, za ++ Halinę i Tadeusza Cholińskich oraz Janinę i Kazimierza Szczepaniak, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za D.C.

             2) Za + Józefę Maksoń, w VII-mą rocznicę +, za + Franciszka Maksoń i za ++ z pokrew. z obu stron.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  13.02.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + siostrę Genowefę Kałuża, za ++ braci: Władysława i Rocha, bratowe: Marię i Janinę, szwagra Mieczysława oraz ciocię Helenę i za D.C.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + Eugeniusza Salamon, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3

             2) Za + Edwarda Chłopińskiego, od kolegi Zbyszka.

 

Niedziela  14.02.21 r.  –  VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Intencja wolna.

9.30      Za + Ryszarda Zięzio, od mamy.

11.00    Za + brata i wujka Jana Bajda, w V-tą rocznicę + oraz za ++ braci Tadeusza i Waldemara.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Herberta, z okazji 85-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Antoniego Hanula.