Porządek nabożeństw od 21.03.2021r. do 28.03.2021r.

Niedziela  21.03.21 r.  –  V NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – Rekolekcje Wielkopostne – rozpoczęcie

6.30      Za + siostrę Bronisławę Serowik, w LX-tą (sześćdziesiątą) rocznicę +.

8.00      Za + Józefa Warzecha, w dniu jego imienin oraz za ++ rodziców z obu stron.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

11.00    za + Henrykę Bryśkiewicz, w 30-ty dzień po śmierci.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla chrześniaków: Macieja, Mateusza, Jakuba, Katarzyny, Pawła, Zofii, Tomasza, Jana i Franciszka.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + męża i ojca Józefa Żygadło, w VI-tą rocznicę + oraz ++ rodziców i z pokrewieństwa z obu stron..

 

Poniedziałek  22.03.21 r.  –  dzień  powszedni  – Rekolekcje Wielkopostne

6.30      Za + matkę i babcię Magdalenę Kluba, w XVI-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.00      Za ++ Gintra, Pawła, Martę Szewior, Rafaelę i Antoniego Rafin, ++ Eemę, Joannę, Pawła, Norberta, dwóch szwagrów-raz za ++ z pokrewieństwa.

18.00    1) Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Wieczorek oraz Janinę i Stanisława Gleń.

             2) Za + Stefana Białas, w 30-ty dzień po śmierci.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

 

Wtorek  23.03.21 r.  –  dzień  powszedni  – Rekolekcje Wielkopostne

6.30      1) Za + Stefana Białas, od sąsiadów.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

9.00      Za ++ rodziców Antoninę i Ludwika Pawlusek, Władysławę i Józefa Niedbała, ++ z rodzin Pawlusek, Kulig, Cymbalak i Matyjanek.

11.00    W intencji chorych i starszych parafian.

18.00    1) Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Anny, z okazji 10-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + Józefa Kądzielawa, od rodziny Tota i Biernat.

 

Środa  24.03.21 r.   –  dzień  powszedni  – Rekolekcje Wielkopostne – zakończenie

6.30      1) Za + Biskupa Gerarda Kusz.

             2) Za + teścia Władysława.

9.00      1) Za + Biskupa Gerarda Kusz.

             2) Za + córkę Izabelę, męża Tadeusza oraz ++ z rodzin: Jugowców i Budzowskich.

18.00    1) Za + Biskupa Gerarda Kusz

             2) Za + Józefa Wierzbickiego, w VI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda, teściów

             Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

             3) Za + męża Tadeusza Jankowskiego, w rocznicę ziemskich urodzin.

             4) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.    

 

Czwartek  25.03.21 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO

6.30      1) W intencji Róż Różańcowych.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

18.00    1) Za + Władysława Strońskiego, w I-szą rocznicę +, za ++ Helenę Strońską i Kamila Rybakowskiego.

             2) Za + Jerzego Bieleckiego, od sąsiadów z klatki.

             3) Za + Irenę Pietrzycką, od sąsiadów z ul. Lipcowej 9 i 7.

 

Piątek  26.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

17.00    Msza Święta Szkolna: Za + matkę Marię Kaczmarczyk, w XIV-tą rocznicę +, za + ojca Bolesława oraz za ++ z rodzin: Kaczmarczyk i Niemczura.

             Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.00    Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.30    1) W intencji próśb i podziękowań, za wstawiennictwem św. Anny.

             2) Za + ojca Czesława, w XXIII-cią rocznicę + oraz za + matkę Teresę.

19.00    Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Sobota  27.03.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Teresę Biss, w I-szą rocznicę +.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za ++ rodziców Janinę i Edwarda Łaszewskich, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ rodziców chrzestnych Annę i Stanisława.

             2) Za + Leopolda Jarotek, w XXVIII-mą rocznicę +, za ++ żonę Rozalię, Marię i Ryszarda Kubica

             oraz za ++ dziadków z obu stron.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

             4) Za + Piotra Przybyła, w 30-ty dzień po śmierci.

 

Niedziela  28.03.21 r.  –    NIEDZIELA  PALMOWA,  CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30      Za ++ Józefę, Józefa i Tadeusza Kopka.

8.00      Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Boroniec, ++ dziadków oraz  ++ z pokrewieństwa.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

11.00    Za + męża i ojca Stefana Krzywda, w I-szą rocznicę +.

12.15    Za + teścia Józefa Kobos.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + żonę, mamę i córkę Iwonę Klink, w III-cią rocznicę +.