Porządek nabożeństw od 27.06.2021r. do 04.07.2021r.

  Niedziela  27.06.21 r.  –    XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      W intencji Róż Różańcowych.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Klaudiusza Ptak, z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz w intencji żony Krystyny, z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Mirosławy i Krzysztofa, z okazji 45-tej rocznicy ślubu.

  12.15  Msza Święta Chrzcielna: Maksymilian Simiński, Michalina Franik, Laura Kionka, Lena Nadolska oraz za roczne dziecko: Alicja Rutkowska.

15.30    Nieszpory Niedzielne.

16.00    Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik oraz teściów Otylię i Gerarda Wycisk i ++ z pokrewieństwa.

 

Poniedziałek  28.06.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Ireneusza,  biskupa  i  męczennika

6.30      Za + Ewę Zbroja, od mieszkańców Małego Osiedla.

18.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie w intencji Klaudii, z okazji 50-tej r. urodzin, z prośbą o  bł. Boże dla męża, Tomka i Julii.

 

Wtorek  29.06.21 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ŚW.  APOSTOŁÓW  PIOTRA  I  PAWŁA

6.30      Za ++ męża Romana, syna Henryka, rodziców, teściów, brata i bratową.

18.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego, w intencji Piotra Bytomskiego, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Teresy i Jana Wierzbickich, z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz Teresy z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

 

Środa  30.06.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Elżbietę Garcorz.

18.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Danuty, z okazji rocznicy urodzin.

             2) Za + Barbarę Ratajczak, od sąsiadów z ulic: Zapolskiej i Literatów.

 

Czwartek  01.07.21 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca 

6.30      W intencji o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, od Róż Różańcowych.

  18.00  W intencji członków Apostolatu „Margaretka” oraz kapłanów objętych modlitwą.

 

Piątek  02.07.21 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30      W intencji czcicieli N.S.P.J.

18.00    Za + Hildegardę Ackermann.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  26.06.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + tatę Stanisława, w X-tą rocznicę +.

13.00    Ślub: Anna Zając – Tadeusz Greif.

14,30    Ślub: Emilia Hanak – Piotr Kasprzyk.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    Za ++ rodziców Władysławę i Jana Wnorowskich.

 

Niedziela  04.07.21 r.  –  XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w intencji rodzin: Wierzbickich i Michalkiewicz.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Bogdana Bednarskiego, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o bł. dla całej rodziny.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Haliny i Zbigniewa, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

15.30    Nieszpory Niedzielne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Danieli Jurczak, z okazji 85-tej rocznicy urodzin.