Porządek nabożeństw od 12.12.2021r. do 19.12.2021r.

Niedziela  12.12.21 r.  –  III  NIEDZIELA  ADWENTU  –  Gaudete ODNOWIENIE  MISJI  ŚWIĘTYCH

6.30      Za ++ matkę Janinę, za ojca Stanisława, brata Jerzego oraz za ++ krewnych z obu stron.

8.00      Za + Marię Przybyła, od mieszkańców Małego Osiedla.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + Dawida Szymkiewicza, w I-szą rocznicę +.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Sabiny, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla męża i całej rodziny.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + ojca Tadeusza Mocek.

 

Poniedziałek  13.12.21 r.  –  Wspomnienie  św. Łucji,  dziewicy  i  męczennicy

6.30      RORATY: 1) Za + mamę i babcię Fryderykę Wąs, w I-szą rocznicę +, ++ z rodzin: Wąs, Thiel, Brzoza.

             2) Za ++ rodziców Ewę i Józefa Dolnickich, za ++ dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.00      Za + Bronisławę Rynkar, w XX-tą rocznicę +, ++ Edmunda, Zbigniewa i Józefa oraz ++ z rodziny.

18.00    1)  Za + Stanisławę Goworską, w IX-tą rocznicę + – od córki i syna z rodzinami.

             2) Za + męża Zbigniewa Zawada oraz za ++ rodziców Krystynę i Zygmunta Majewski.

 

Wtorek  14.12.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  od  Krzyża,  prezbitera  i  doktora  Kościoła

6.30      RORATY: Za ++ rodziców Piecyk, Klein, za ++ siostry, braci, bratowe, szwagrów, dziadków i za ++ z pokrewieństwa.

9.00      W intencji pielgrzymów, którzy pielgrzymowali do Kalisza.

11.00    W intencji chorych i starszych parafian.

18.00    1) Za + Irenę Gniłka, od mieszkańców Małego Osiedla oraz za + Henryka Gniłka.

             2) Za ++ rodziców Genowefę i Jana Uchman, za + brata Mariana i za ++ dziadków oraz za ++ teściów Elżbietę i Stefana Zając.

 

Środa  15.12.21 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      RORATY: Za + Anielę Panas, od Róż Różańcowych.

9.00      1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Krystyny, z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

             2) Za + szwagra Józefa Kołodziej.

  18.00  1) Za + Jana Kosińskiego, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 42.

             2) Za + Jana Grzegorczyk, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 54.

 

Czwartek  16.12.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      RORATY: Za + mamę Helenę Sroka, w 30-ty dzień po +.

  18.00  1) Za + męża Krzysztofa Kamińskiego, w VI-tą rocznicę +.

             2) Za + ojca Jana Grzegorczyk.

 

Piątek  17.12.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ rodziców Annę i Józefa Nicpoń, za ++ teścia Jana, braci Ryszarda, Bogdana, szwagra Ryszarda oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00    RORATY: 1)Za + ojca Franciszka Bobrowskiego, + mamę Stefanię, za ++ z rodzin: Rawskich, Krzyszkowskich oraz za D.C.

             2) Za + Witolda Kokosińskiego, od rodziny Zając.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  18.12.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Helenę Sroka, z Róży św. Józefa, od Róż Różańcowych.

8.00      RORATY: Za + Jana Grzegorczyk, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 54.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + Zenona Dziedzic, w VIII-mą rocznicę +.

             2) Do B. Op., z prośbą  Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. dla Tomasza, w dniu urodzin.

 

Niedziela  19.12.21 r.  –  IV  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30      Za + Władysława Gębaczka, od sąsiadów z ulicy Grudniowej.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, z okazji rocznicy urodzin dla Łucji.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + Teresę Dziak, w II-gą rocznicę +.

12.15    Za + Marię Przybyła oraz za ++ mieszkańców z Małego Osiedla.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża Henryka Błażejczyk, za ++ brata Jana, rodziców, teściów oraz za ++ z rodzin: Lisów Błażejczyków, Szczęsnych.