Porządek nabożeństw od 26.12.2021r. do 02.01.2022r.

Niedziela  26.12.21 r.  –  ŚWIĘTO  ŚWIĘTEJ  RODZINY:  JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA

6.30      Za + mamę Urszulę Klugius, w X-tą rocznicę +.

8.00      W intencji parafian.

9.30      Za + Jerzego Heller oraz za ++ z pokrewieństwa.

11.00    Do B. Op., i M.B.N.P., w intencji Wandy i Jana Szewczyk, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Alicja Nowak.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Ewę Zbroję, z okazji imienin.

 

Poniedziałek  27.12.21 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  JANA,  APOSTOŁA  I  EWANGELISTY

6.30      1) Za ++ Elżbietę i Józefa Garcorz, od córki Danuty z mężem.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Piotra Drabik, w I-szą rocznicę +, za ++ jego rodziców, brata Krystiana, siostrę Halinę oraz za ++ z pokrewieństwa.

  18.00  Za + ojca i dziadka Eryka Glowienka.

 

Wtorek  28.12.21 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  MŁODZIANKÓW,  męczenników

6.30      Za ++ ojca Teofila, w rocznicę +, matkę Hildegardę, męża Edwarda, córkę Gabrielę, siostrę Gertrudę, wujka ks. Paula, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z rodzin: Glogowski, Tyrała, Kempa, Koziołek, Pallach, Krain.

9.00      Do B. Op., przez wstawiennictwo Świętych Młodzianków, w intencji dzieci z naszej parafii.

18.00    1) Za ++ Teresę i Arkadiusza Jagódzkich, za ++ Władysławę, Józefa, Zbigniewa Jończyków, za ++ dziadków z obu stron oraz za D.C.

             2) Za + Zofię Filocha oraz za ++ z rodzin Filocha i Krawczyk.

 

Środa   29.12.21 r.  –  PIĄTY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30      Za + Irenę Bugzel, w kolejną jej rocznicę urodzin, od przyjaciół z klubu emerytów.

  18.00  1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski, w intencji Marty, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + Halinę Modzelewską, o sąsiadów.

 

Czwartek  30.12.21 r.  –  SZÓSTY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30      Za + Władysława Gębaczka, od sąsiadów z ulicy Grudniowej.

18.00    1) Za + brata Tadeusza Suchanek, w XXXII-gą rocznicę + i ++ z rodzin Suchanek, Więcławski i Żak.

             2) Za + Kazimierza Misiura.

 

Piątek  31.12.21 r.  –  SIÓDMY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30     Za + Marię Tylicką, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 50A.

17.00   1) W intencji parafian, z podziękowaniem za wszystkie łaski w kończącym się 2021 roku.

            2) Za + Edwarda Jarzyńskiego, w XXIII-cią rocznicę +.

 

NOWY  ROK  PAŃSKI – ANNO  DOMINI  2022

 

Sobota   01.01.22 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI  MARYI, Nowy  Rok

8.00     W intencji Róż Różańcowych i ich rodzin.

9.30     W intencji parafian.

11.00   Za + męża Antoniego Hanulę, w I-szą rocznicę +.

12.15   Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie oraz o dary Ducha Świętego, w intencji Mileny, z okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny.

15.30   Nabożeństwo noworoczne.

16.00   Za + Krzysztofa Ejfler, za ++ jego rodziców i teścia.

 

Niedziela  02.01.22 r.  –  NIEDZIELA  II  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Zdzisławy, z okazji rocznicy urodzin.

8.00      Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Prokopowicz, za ++ brata Wiktora, wujka Tadeusza i za ++ z jego rodziny oraz za D.C.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + męża, ojca, dziadka i syna Henryka Poremskiego, w 30-ty dzień po +.

12.15    Za + syna Jacka Marczuk, w IX-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Piekarz, za ++ rodziców, teściów, siostrę oraz za ++ z pokrew.