Porządek nabożeństw od 09.01.2022r. do 16.01.2022r.

Niedziela  09.01.22 r.  –  ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO

6.30      Za + Ewę Zbroja.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Mieczysława Olender, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + męża Edwarda Kamińskiego, w dniu jego ziemskich urodzin oraz za ++ rodziców Stefanię i Stefana, brata Jerzego Orłowskich, za ++ teściów i szwagierkę Bronisławę.

12.15    Za + Dariusza Armata, od żony, córek i wnuków.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ rodziców Krystynę i Leona Witek, za ++ Margot, Kazimierza i Danutę oraz za ++ z rodzin: Witek, Buchta i Jaworski..

 

Poniedziałek  10.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Krzysztofa Ejfler, od rodziny Lupa z Krakowa.

  18.00  1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Róży Luksemburg, Gałczyńskiego.

             2) Za + męża Eugeniusza Salamon, w I-szą rocznicę + oraz + wnuczkę Aldonę, w IX-tą rocznicę +.

 

Wtorek  11.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża Henryka Baron, w IV-tą rocznicę +, za ++ jego rodziców Adelę i Huberta,

             szwagra Jana Distler oraz za ++ z rodzin: Głodniok, Baron i Konopka.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy: Lipcowa.

             2) W intencji Wioletty Kobos, z okazji jej ziemskich urodzin.

 

Środa  12.01.22 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za + ciocię Zofię Mikołajczyk i za jej + męża Stefana.

  18.00  1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy: Kosmonautów.

             2) Za ++ Jadwigę, Eugeniusza, Józefa, Czesława Łabaj, za ++ Danutę, Józefa Dyrkacz oraz za + Jana Remiszewskiego.

 

Czwartek  13.01.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ ks. wujka Paula, córkę Gabrielę, męża Edwarda oraz ++ z rodzin: Tyrała, Glogowski, Pallach.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy: Piaskowa.

             2) Za + mamę i babcię Mariannę Kowalczyk.

 

Piątek  14.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ Janinę, Stanisława i Wisławę Szpak.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulicy: Przyszowska.

            2) Za + Mariannę Bąk, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 1.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  15.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Marciniak, ++ siostrę Henrykę, szwagra Eugeniusza, ++ teściów

            Weronikę i Stefana Serweta, ++ braci: Józefa i Wiesława, ++ chrzestnych i dziadków z obu stron.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Milczarek, w VII-mą r. + oraz + jego rodziców i rodzeństwo.

            2) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i  Matki Teresy z Kalkuty.

 

Niedziela  16.01.22 r.  –  II  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Józefa Warzecha, w XV-tą rocznicę +.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Panchyrz i Karwoth.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ rodziców Genowefę i Jana Turkowskich, za ++ braci: Mieczysława, Czesława i Zdzisława oraz za ++ dziadków i krewnych z obu stron.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Sławomira Zięzio, z okazji rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ Mariannę, Mariana, Krzysztofa Cyran, za + Mieczysława Kowalskiego, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ Mariolę i Jana Stacherzak.