Porządek nabożeństw od 27.03.2022r. do 03.04.2022r.

Niedziela  27.03.22 r.  –  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  Laetare

6.30      Za + Leopolda Jarotek, w XXIX-tą rocznicę +, za + żonę Rozalię, za ++ Marię i Ryszarda Kubica oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00      Za + żonę Teresę Biss, w II-gą rocznicę +.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + mamę Jadwigę Knop, w XV-tą rocznicę +, za ++ Władysława i Jerzego, za ++ teściów Antoninę i Mieczysława Minga.

12.15    Msza Chrzcielna: Zuzanna Niewęgłowska, Bartosz Wojtalewski, Marcelina Gryz, Zuzanna Zelek.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Janusza Sosny, z okazji 50-tej rocznicy urodzin dla Jubilata i całej rodziny.

Poniedziałek  28.03.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ dziadków Franciszkę i Wiktora oraz za + ciocię Hildegardę.

  18.00  1) Za + matkę Marię Kaczmarczyk, w XV-tą rocznicę +, za + ojca Bolesława oraz za ++ z rodzin: Kaczmarczyk i Niemczura.

             2) Za + męża Stefana Krzywda, w II-gą rocznicę +.

Wtorek  29.03.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ rodziców Józefę i Piotra Rech, za ++ dziadków z obu stron, za ++ z rodzin: Rech, Żurek, Dymek oraz za + teścia Mariana Zając i za D.C.

18.00    1) Za + Magdalenę Grochowską, w XV-tą rocznicę +, od męża, dzieci i wnuków.

             2) Za + Adama Siwczyk, w I-szą rocznicę +.

Środa  30.03.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Wiesławy, z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz o bł Boże dla całej rodziny.

  18.00  1) Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Szczerba oraz za ++ z rodziny.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Fryderyka Biskup, w X-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron, za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

Czwartek  31.03.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + Tadeusza Kostrzewskiego.

18.00    1) Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa, za ++ szwagierki Helenę i Zofię, za ++ dziadków i  z pokrewieństwa z obu stron.

             2) Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Boroniec i ++ z pokrew.

Piątek  01.04.22 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30     W intencji czcicieli N.S.P.J.

17.00   Msza Święta Szkolna: Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Kasztan oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.30   1) Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Olgi Gaik, z okazji 77-tej rocznicy urodzin.

            2) Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Ciesińskiego, w VII-mą rocznicę +.

19.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Sobota  02.04.22 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca

6.30     Za + syna Tadeusza, w XIII-tą rocznicę + i za + jego ojca Stefana, w III-cią rocznicę +.

17.00   Nabożeństwo pierwszosobotnie ze zmianą tajemnic Żywego Różańca.

18.00   1) Za ++ rodziców i dziadków Janinę i Edwarda Łaszewskich.

            2) Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Sztegner, z okazji jego ziemskich urodzin, za + ojca chrzestnego Stanisława Gądek, za ++ jego dwie żony Marię i Zofię oraz za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela  03.04.22 r.  –  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  REKOLEKCJE

6.30      Za + ojca Jana Komander oraz za ++ jego rodziców i braci.

8.00      Za ++ rodziców Rozalię i Józefa Grabowskich, za ++ męża Zygmunta, brata Kazimierza, za ++ teściów Mariannę i Walentego oraz za ++ z rodziny.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Cecylii, z ok. 70-tej r. urodzin oraz z ok. 47-mej r. ślubu Cecylii i Krzysztofa.

12.15    Za + męża, ojca i dziadka Mariana Andrzejczak, w V-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Andrzejczak, Wosich i Czech.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + żonę, mamę i córkę Iwonę Klinik, w IV-tą rocznicę +.