Porządek nabożeństw od 03.04.2022r. do 10.04.2022r.

Niedziela  03.04.22 r.  –  V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  REKOLEKCJE

6.30      Za + ojca Jana Komander oraz za ++ jego rodziców i braci.

8.00      Za ++ rodziców Rozalię i Józefa Grabowskich, za ++ męża Zygmunta, brata Kazimierza, za ++ teściów Mariannę i Walentego oraz za ++ z rodziny.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Cecylii, z ok. 70-tej r. urodzin oraz z ok. 47-mej r. ślubu Cecylii i Krzysztofa.

12.15    Za + męża, ojca i dziadka Mariana Andrzejczak, w V-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Andrzejczak, Wosich i Czech.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + żonę, mamę i córkę Iwonę Klinik, w IV-tą rocznicę +.

Poniedziałek  04.04.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30      Za + mamę Grażynę Skrzypczak, od córek z rodzinami.

9.00      Za + męża Henryka Baron, za ++ jego rodziców Adelę i Huberta, za ++ szwagrów Jana i Jerzego oraz za ++ z rodzin: Głodniok, Baron, Konopka.

18.00    1) Za ++ rodziców Antoninę i Ludwika Pawlusek oraz Władysławę i Józefa Niedbała i za ++ z rodzin: Pawlusek, Kulik, Cymbalak, Matyjanek.

             2) Do B. Op. i dary Ducha Świętego, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji zdania Matury dla Pauliny.

Wtorek  05.04.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30      Za ++ rodziców Anastazję i Romana Wyciślok oraz za + brata Jerzego.

9.00      Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Szostak, za ++ teściów Annę i Józefa, braci Ryszarda i Bogdana, szwagra Ryszarda oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00    1) Za + Elżbietę Dudzic, od Małgorzaty i Roberta Śliwa.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Macieja Myśliwiec oraz za ++ z rodzin: Myśliwiec i Wieczorek.

             3) Za + Helenę Gacek, w 30-ty dzień po +.

Środa   06.04.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30      Za ++ rodziców Apolonię i Władysława Hoja, ++ siostrę Teresę, brata Jana oraz za ++ dziadków z obu stron i za D.C.

9.00      Za ++ rodziców, brata Wernera i za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka oraz za ++ dziadków.

18.00    1) W intencji Natalii Szymura, z okazji 30-tej rocznicy urodzin.

             2) W intencji Bogu wiadomej.

             3) Za + Elżbietę Dudzik, w I-szą rocznicę +.

Czwartek  07.04.22 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30      W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

18.00    1) W intencji członków Apostolatu „Margaretka” i kapłanów objętych modlitwą.

             2) Za + matkę Genowefę Hoja, w IX-tą rocznicę +, za ++ jej siostry: Zofię, Cecylię i Annę, za ++ dziadków Gertrudę i Jana oraz za ++ z rodziny Klimas.

Piątek  08.04.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30     Za + Jana Różyckiego, w V-tą rocznicę +.

17.00   Msza Święta Szkolna: 1) Za ++ rodziców Marię i Kazimierza Sałańskich.

            2) Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji rodziny Knetki.

18.30   Za + Andrzeja Ślifirskiego, w kolejną rocznicę +.

19.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Sobota  09.04.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30     Za + Anielę, w II-gą rocznicę +.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za + męża Mariana, w rocznicę + oraz za ++ jego rodziców i teściów.

            2) Za + męża i ojca Marka Przybysz oraz za ++ z rodziny Czekan i Przybysz.

Niedziela  10.04.22 r.  –  NIEDZIELA  PALMOWA,  CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30      Za + Ewę Zbroja, w I-szą rocznicę +.

8.00      Za Józefa Godek.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec, za ++ braci Edwarda i Henryka, bratową Stanisławę, siostrzeńca Mariusza Włoszczuk, szwagra Alfreda Włoszczuk.

12.15    Za ++ Władysławę, Józefa, Zbigniewa Jończyków, za ++ Teresę i Arkadiusza Jagódzkich oraz za ++ dziadków z obu stron i za D.C.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za ++ teściów, szwagrów i bratowe.