Porządek nabożeństw od 17.07.2022r. do 24.07.2022r.

  Niedziela  17.07.22 r.  –  XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      Za ++ Małgorzatę i Eugeniusza Niemiec.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Eulalii i Ryszarda Maszniew, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Barbary i Tadeusza Gawek, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Kamili i Marcina Olszewskich, z okazji 10-tej rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla trzech córek.

 

Poniedziałek  18.07.22 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za ++ rodziców Barbarę i Joachima, ++ dziadków oraz za + ciocię Otylię i za + męża Jana.

18.00    Za ++ rodziców Magdalenę i Maksymiliana Czaja oraz ++ z pokrew: Czaja i Pietrzyk.

 

Wtorek  19.07.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + syna Ryszarda Knetki, za + męża Piotra, za ++ Teresę i Mikołaja Martyniak i za D.C.

18.00    Za + męża, ojca i dziadka Jana Cycoń, za ++ rodziców Katarzynę i Franciszka Cycoń oraz za ++ braci i siostrę.

 

Środa  20.07.22 r.   –  dzień  powszedni   

6.30      Za + mamę Karolinę Nykiel, w XXXV-tą rocznicę +.

18.00    Za + siostrę Renatę Namysło, w I-szą rocznicę +.

 

Czwartek  21.07.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + mamę Martę Kowolik oraz za + brata Jana Kowolik.

14.00    Ślub: Monika Struk – Patryk Gałązka.

18.00    1) Do B. Op. i M.B. Królowej Kapłanów, w intencji ks. Marcina, w dniu jego urodzin.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji wnuczki Oli Kulik.

 

Piątek  22.07.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  MARII  MAGDALENY

6.30      Za + Romana Węglińskiego oraz za ++ jego rodziców i rodzeństwo.

18.00    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Wiktorii i Kamila, z okazji rocznicy urodzin.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  23.07.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  BRYGIDY,  ZAKONNICY  –  Patronki  Europy

6.30      Za + Mariannę Radziwon, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Radziwon i Michalski.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za ++ męża, ojca i dziadka Stanisława Kosińskiego, w II-gą rocznicę +.

             2) Do B. Op., w intencji Hani, z prośbą o Bożą opiekę, w I-szym i kolejnych latach życia.

 

Niedziela  24.07.22 r.  –  XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  –  ODPUST  PARAFIALNY

8.00      1) Za + Henryka Poremskiego.

             2) Za + Stefanię Klapec, w 30-ty dzień po śmierci.

9.30      1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny, z okazji 30-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + Krystynę Walczyk, w 30-ty dzień po śmierci.

  11.00  Uroczysta Suma Odpustowa: w intencji żyjących i zmarłych parafian oraz budowniczych i fundatorów naszego kościoła.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie,

             w intencji brata Alberta Mateusza Kogut, z okazji 30-tej rocznicy urodzin.

15.00    Nieszpory Odpustowe.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Antoniego Gopold, z okazji rocznicy urodzin.