Porządek nabożeństw od 11.09.2022 r. do 18.09.2022 r.

 Niedziela  11.09.22 r.  –  XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Za + Ewę Zbroja.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za ++ rodziców Apolonię i Kazimierza oraz za ++ z rodziny.

12.15    1) Za + Kornelię Spodzieja, w III-cią rocznicę +.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Sylwii Karnus, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ z rodziny Wieczorkiewicz: matkę Mariannę, ojca Henryka, ojca chrzestnego Telesfora, matkę chrzestną Teresę, babcię i dziadków z obu stron i za ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek  12.09.22 r.  –  Wspomnienie  NMP Piekarskiej  –  Patronki  Diecezji  Gliwickiej       

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Teresy i Adama Majerowskich, z okazji 35-tej rocznicy ślubu.

18.00    1) Za ++ rodziców Małgorzatę i Józefa Przybyła, za ++ Elżbietę i Jana Pisula oraz za ++ z pokrew.

             2) Za + Władysława Sadłowskiego, w VIII-mą rocznicę + oraz za ++ rodziców z obu stron.

Wtorek  13.09.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Chryzostoma,  biskupa  i  doktora  Kościoła

6.30      Za + siostrę Marię Nykiel, w I-szą rocznicę +.

18.00    1) Za + męża i ojca Eugeniusza Kiołbasa, w V-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców i teściów.

             2) Za ++ Marię i Henryka Mandziara oraz Stanisławę i Franciszka Rochowicz oraz za ++ z pokrew.

Środa  14.09.22 r.  –  ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO

6.30      Za + ojca Pawła Buck i za + jego żonę Małgorzatę oraz za ++ z rodziny Buck.

18.00    1) Za + ojca Dominika Mika, w XLII(42)-gą rocznicę + oraz za wszystkich ++ z rodziny.

             2) Za + Zdzisława Wojciechowskiego, w X-tą rocznicę + oraz za + Bożenę Wojciechowską.

Czwartek  15.09.22 r.  –  Wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny  Bolesnej

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Gabrieli i Ryszarda, z okazji rocznicy ślubu.

18.00    1) Za ++ siostry Bogusławę i Teresę i ich ++ mężów Romana i Józefa, ++ braci: Mieczysława, Bronisława i Czesława.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w int. Brygidy i Mariusza Jankowskich, z okazji 30-tej r. ślubu dla Jubilatów i całej rodziny.

             3) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Faber.

Piątek  16.09.22 r.  –  Wspomnienie  świętych  męczenników  Korneliusza,  papieża i Cypriana,  biskupa

6.30      Za + Bożenę Fudalewską, od sióstr Anny i Marii.

14.00    Ślub: Magdalena Górny – Krzysztof Makuch.

17.00    Msza św. szkolna: Za + Andrzeja Brandygiera, w XXX-tą r. + oraz ++ jego rodziców i dziadków.

18.30    1) Do B. Op. i M.B.N.P., o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin: Sypek i Janikowski.

             2) W intencji pielgrzymów, którzy pielgrzymowali do Grecji.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy ku czci Jana Pawła II.

Sobota  17.09.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji

             Ireny Chmura, z okazji rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny, od przyjaciółek.

13.00    Ślub: Aleksandra Król – Mateusz Lempek.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Za + ojca i dziadka Mariana Urban, w II-gą rocznicę +.

             2) Za + Marię Kubica, w LVI(56)-tą rocznicę +, za + męża Ryszarda, za + Rozalię Jarotek, w XVI-tą rocznicę +, za + męża Leopolda oraz za ++ dziadków z obu stron.

Niedziela  18.09.22 r.  –  XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Margoty i Stanisława Piętka, z okazji 40-tej rocznicy ślubu.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Za + Tadeusza Mocek, w I-szą rocznicę +.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Ewy, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Małgorzaty i Krystiana Ołowiak oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Franciszka, z okazji 90-tej rocznicy urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny.