Porządek nabożeństw od 23.10.2022 r. do 30.10.2022 r.

  Niedziela  23.10.22 r.  –  XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      1) Za + Józefa Godek.

             2) Za + żonę i mamę Jadwigę Żygadło, ++ dziadka Elżbietę i Waleriana Kowal.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Zofii i Sławomira, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz o bł. Boże i łaski dla całej rodziny.

  11.00  Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Jolanty i Piotra, z okazji 20-tej rocznicy ślubu.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny, z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    W intencji parafian.

 

Poniedziałek  24.10.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ rodziców Zofię i Jana Koraszewskich, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + męża Alojzego, w dniu jego ziemskich urodzin, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z pokrew.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Ciupa.

 

Wtorek  25.10.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + matkę Helenę Kremzer, w rocznicę +, za ++ ojca, brata Józefa, Joannę i Teresę oraz za ++ dziadków z obu stron.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + brata Władysława Nalewajk oraz za + jego córkę Bogumiłę.

             2) Za ++ rodziców Anielę i Augustyna Wajs, za + teścia Arnolda Ogaza oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Środa  26.10.22 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za + ojca Engelberta Janiel, w VI-tą rocznicę +.

17.15    Nabożeństwo ku czci św. Anny oraz Różaniec.

18.00    1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego, w intencji rodziny Szewior.

 

Czwartek  27.10.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  Kantego,  prezbitera

6.30      Za ++ Irenę, Stefana Zaifert oraz za ++ z rodzin: Wilczek i Dzienis.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + męża Pawła Leszczyna, w III-cią rocznicę +, za ++ brata Jana i matkę Łucję.

             2) Za + Lecha Grabarka, od rodzin: Kołodziejczaków i Kunców z Kobylej Góry.

             3) Do B. Op., z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla rodzin: Skorupów, Nowaków, Kozów, Kaszubów.

 

Piątek  28.10.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW  SZYMONA  I  JUDY  TADEUSZA

6.30      Za ++ Jana, Edmunda, Norberta i Marię Wypadło, za ++ Franciszka, Anastazję i Gertrudę Smykalla, Łucję i Hermana Gawantka.                .

17.00    Msza św. szkolna: Za + Jana Gendka, od sąsiadów z ulicy Przyszowskiej 51

18.30    1) Za + Gertrudę Brogowską, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3 a,b,c,d.

             2) Za + męża i tatę Joachima Fronczak, w XVIII-tą rocznicę + i za ++ z rodziny.

             Nabożeństwo Różańcowe.

21.00    Apel Jasnogórski oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  29.10.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża Stefana Włodarczyk oraz + mamę Janinę Król.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + matkę chrzestną Irenę Jabłońską.

             2) Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Ożga oraz za + siostrę Marię Rozmarynowską.

             3) Do B. Op., z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo po operacji w intencji koleżanki Krysi.

 

Niedziela  30.10.22 r.  –  XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Barbary Gorzka, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Sabiny i Tomasza Bera, z okazji 35-tej rocznicy ślubu.

  11.00  Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Stanisława Bednarskiego, z okazji 85-tej rocznicy urodzin.

12.15    Msza św. chrzcielna: Kacper Wierzbicki, Tymoteusz Guzy, Tymoteusz Jasiński, Maksymilian Musial, Marta Lippa, Gabriel Szczepański.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Za + Elżbietę Dudzic, w I-szą rocznicę +.