Porządek nabożeństw od 05.11.2023 r. do 12.11.2023 r.

Niedziela 05.11.23 r. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Za ++rodziców i teściów Jadwigę i Antoniego oraz Anielę i Władysława, za ++ siostrę Danutę, brata Tadeusza i za ++ z rodziny oraz za D.C.
9.30 1) W intencji parafian.
2) Za ++ rodziców Anielę i Augustyna Wajs, za + teścia Arnolda Ogazę oraz za ++ z pokrewieństwa.
11.00 Za ++ Anielę Panas, Sabinę i Kazimierza Panas, Marcelinę i Pawła Mazurek, Agnieszkę i Antoniego Wachstiel i za D.C.
12.15 Za ++ rodziców Gertrudę i Brunona Gogolok oraz Cecylię i Stanisława Osak i ++ braci z obu stron.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za ++ Krystiana Hornik i Elżbietę Żak, w III-cią rocznicę + oraz za ++ Hildegardę i Eryka Hornik i za + Józefa Żak.

Poniedziałek 06.11.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + żonę, mamę i babcię Jadwigę, w rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Brzoza, Wąs i Thiel.
18.00 1) Za + tatę Józefa Wijas, w L-tą (50), rocznicę +.
2) Za + mamę Helenę Drewniany, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z rodziny Kozaczka.

Wtorek 07.11.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + babcię Zuzannę Kot oraz za ++ pradziadków Katarzynę i Wawrzyńca Kot.
18.00 1) Za + Andrzeja Gruszczyńskiego, w rocznicę jego urodzin.
2) Za + Leona Michalskiego, w XIV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Michalski i Radziwon.

Środa 08.11.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Frączkiewicz oraz za ++ teściów Genowefę i Aleksandra
Gorzka i za + brata Stanisława.
18.00 1) Za + Elżbietę Bensz, w rocznicę urodzin.
2) Za ++ rodziców Katarzynę i Ernesta Gaertner oraz za ++ ich rodziców, rodzeństwo i z rodziny.

Czwartek 09.11.23 r. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6.30 Za ++ rodziców Rozalię i Jana Łazaj, za ++ brata Jerzego, dziadków Stanisławę i Franciszka oraz za ++ Stanisławę Jach.
18.00 1) Za ++ Martę, Gintra i Pawła Szewior, za ++ Rafaelę i Antoniego Razim, za ++ rodzeństwo: Joannę, Ernę, Pawła i Norberta oraz za ++ dziadków i z pokrewieństwa.
2) Za + Leszka Chimiak, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodziny, od sąsiadów

Piątek 10.11.23 r. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
6.30 Za + męża i tatę Joachima Frączak, w XIX-tą rocznicę +, za ++ siostry: Małgorzatę i Zofię oraz za ++ z rodzin: Fronczak, Nowak, Żak, Bednarek.
17.00 Msza św. Szkolna: Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla żyjących z rodziny Kocur, a dla ++ z rodziny życie wieczne.
18.30 1) W intencji pielgrzymów, którzy pielgrzymowali do Ziemi Świętej.
2) Za + Krystynę Makowiecką, od sąsiadów z ulic: Boya-Żeleńskiego i Zapolskiej.
21.00 Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota 11.11.23 r. – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
6.30 Za ++ rodziców Franciszkę i Marcina Gaertner oraz ++ braci, dwie siostry, szwagrów i + siostrzeńca.
17.30 Różaniec za zmarłych..
18.00 1) Za ++ rodziców Marię i Antoniego Wietrzak, za + Janinę Wietrzak oraz za ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Kazimierza Szalkowskiego, za ++ z rodziny oraz za + Małgorzatę Sobotę.
3) Za + babcię Jadwigę Metreszen, od wnuka Gabriela.

Niedziela 12.11.23 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Krystyny Grabiec, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.
9.30 1) W intencji parafian.
2) Za + męża Jana, za ++ teściów Marię i Edmunda oraz za + szwagra Norberta Wypadło.
11.00 Za + męża Antoniego Tatar, w XIV-tą rocznicę +.
12.15 Za ++ córkę Klaudię, męża Waldemara, ++ rodziców, teściów i dziadków oraz ++ z pokrew. i D.C.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za ++ Reginę, Adama, Edwarda Jaworskich, za + Tadeusza Kosibę, w rocznicę +.