Porządek nabożeństw od 24.03.2024 r. do 01.04.2024 r.

Niedziela 24.03.24 r. – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
7.30 Za + męża Norberta Kamuzela, w II-ga rocznicę + oraz za + syna Marcina, w IX-tą rocznicę +.
9.30 Za + Wiesławę Łukjan, w 30-ty dzień po śmierci.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Piotra Kaczmarczyk, z okazji 75-tych urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny.
12.15 1) Za ++ Józefa Wierzbickiego, w IX-tą rocznicę +, za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda oraz teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za D.C.
2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Dawida, z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
15.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
16.00 Za + żonę, mamę i córkę Iwonę Klink, w VI-tą rocznicę +.

Poniedziałek 25.03.24 r. – WIELKI PONIEDZIAŁEK
6.30 W intencji Róż Różańcowych.
18.00 1) Za ++ ojca Czesława w XXVI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.
2) Za ++ Teresę i Arkadiusza Jagódzkich oraz Władysławę, Józefa i Zbigniewa Jończyk i ++ dziadków.

Wtorek 26.03.24 r. – WIELKI WTOREK
6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w int. Janiny Jędrychowicz, z okazji urodzin oraz o bł. Boże dla rodziny, od przyjaciółek.
17.30 Nabożeństwo ku czci św. Anny.
18.00 1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.
2) Za + matkę Marię Kaczmarczyk, w XVII-tą rocznicę + i za + ojca Bolesława oraz za ++ z rodzin: Kaczmarczyk i Niemczura.
3) Za ++ Gintra, Pawła, Martę Szewior, Rafaelę, Antoniego Rasim, za ++ rodzeństwo: Joannę, Ernę, Pawła, Jerzego, Norberta oraz za ++ dziadków i za ++ z pokrewieństwa.

Środa 27.03.24 r. – WIELKA ŚRODA
6.30 Za + żonę Teresę Biss, w IV-tą rocznicę +.
18.00 1) Za + męża Stefana Krzywda, w IV-tą rocznicę +.
2) Za + Stanisława Mielnik, w IV-tą rocznicę +oraz za ++ Zofię, Michała i Józefa Mielnik.
3) Za + Renatę Kluba, w 30-ty dzień po +.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Czwartek 28.03.24 r. – WIELKI CZWARTEK
18.30 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Piątek 29.03.24 r. – WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
6.30 Ciemna Jutrznia
10.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
18.30 LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 30.03.24 r. – WIELKA SOBOTA
6.30 Ciemna Jutrznia
20.00 WIGILIA PASCHALNA

Niedziela 31.03.24 r. – NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
6.00 MSZA SWIĘTA REZUREKCYJNA – w intencji parafian.
7.30 Za + Ewę Zbroja, w III-cią rocznicę + i za + Wiesława Zbroja.
9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Wiesławy, z okazji urodzin oraz o bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie, w int. Janiny i Sławomira, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny.
12.15 Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.
15.30 UROCZYSTE NIESZPORY WIELKANOCNE.
16.00 Za + męża, ojca i dziadka Fryderyka Biskup, za ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokrew. i D.C.

Poniedziałek 01.04.24 r. – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
7.30 Za + syna Tadeusza, w XV-tą rocznicę +, za + jego ojca, w V-tą rocznice i za + Zdzisława Jaśkowskiego, w w V-tą rocznicę +.
9.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Cecylii, z okazji rocznicy urodzin.
11.00 1) Za + Agnieszkę Pasich, o radość życia wiecznego, intencja od przyjaciółek emerytek.
2) Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Boroniec, za ++ siostry i szwagrów oraz za ++ z rodziny.
12.15 Msza Święta Chrzcielna: Alicja Kotyrba, Miłosz Hanak, Adam Kazak.
16.00 Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Olgi Gaik, z okazji rocznicy urodzin.