Porządek nabożeństw w okresie od 03.04 do 10.04.2011 roku

Niedziela 03.04.11 r. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Władysława, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

8.00

Do B. Op. i M.B.N., w intencji Edeltraudy i Franciszka Dziuroń, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo.

9.30

Do B. Op. i M.B.N., w intencji Urszuli i Stanisława z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

11.00

Za ++ rodziców Stefanię i Jana Dybczak, za + brata Józefa Dybczak oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Henryka Sienkiewicz w 50-tą rocznicę urodzin z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Haliny z okazji 60 –tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 04.04.11 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji brata Wiktora z okazji 66 rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla Alfreda z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Józefy Zelek, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Wtorek 05.04.11 r.– dzień powszedni

6.30

1) Za ++ Marię, Zdzisławę, Krystynę, Władysława, Magdalenę, Bronisława i Kazimierę Gluzińskich oraz za ++ Dorotę i Stefana Żaba.

2) Za + córkę Klaudię Kotyrba, za + męża Waldemara, za ++ rodziców Jadwigę i Piusa Kachler, za ++ teściów Helenę i Jana Kotyrba oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

Za + żonę Stanisławę Kobielską w IV-tą rocznicę +, za + ojca Edmunda oraz za + teścia Jana Bator.

Środa 06.04.11 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Leokadię Jankowską oraz za ++ Emilię i Józefa Szczurek.

18.00

1) Za + Agnieszkę Lukoszek w VIII-mą rocznicę +

2) Za + ojca Józefa Suchanek w XI-tą rocznicę +.

Czwartek 07.04.11 r. – dzień powszedni – Pierwszy Czwartek Miesiąca

6.30

1) O powołania kapłańskie i zakonne.

2) Za ++ Wiktorię, Karola, Jerzego Ibrom, Stefana Karkowskiego oraz za ++ z rodzin Ciupka i Ibrom.

18.00

1) Za + ojca i dziadka Leszka Mieczkowskiego w I-szą rocznicę +.

2) Za + Antoninę Romaniuk.

Piątek 08.04.11 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Krystynę Przystanek w 30 dzień po + od sąsiadów z ul. 22 Lipca 22

17.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anieli, z okazji urodzin, z prośbą o Boże Błogosławieństwo oraz o Dary Ducha Świętego i zdrowie i za + babcię Anielę Szot

18.30

Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Staniczek, za + brata Jerzego.

Sobota 09.04.11 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + matkę Klarę w XXIII-cią rocznicę +.

2) Za + ojca Franciszka Kopera w XXI-szą rocznicę +, za + żonę Wandę oraz za ++ rodziców z obu stron

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Mariana Janczyk w I-szą rocznicę +.

2) Za + brata Tomasza w II-gą rocznicę +.

Niedziela 10.04.11 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za ++ rodziców Julię, Marię i Józefa Niciak, za ++ braci Władysława i Zygmunta, za + bratową Józefę i za + szwagra Zbigniewa.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anny Nicpoń, z okazji 85 rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ilony i Adama, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jolanty i Bernarda Maj, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

12.15

Za + Daniela Wiktor oraz za + ojca Michała.

16.00

Za + męża i ojca Pawła Hoja w XI-tą rocznicę +.