Porządek nabożeństw w okresie od 27.10 do 03.11.2013 roku

Niedziela 27.10.13 r. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża Stanisława w XIV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Różę i Alojza, za + siostrę Krystynę, za + brata Karola oraz za ++ dziadków Helenę i Andrzeja Maciej.

8.00

Za + męża i ojca Mariana Stępniak.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Doroty i Romana, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety i Jana Czarny, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci: Kamil Lis, Hanna Langer, Adam Górecki, Maja Anna Zakrzewska, Wojciech Mieniec

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Barbary i Józefa, z okazji 35-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże Błogosławieństwo dla całe rodziny.

Poniedziałek 28.10.13 r. – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

6.30

Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Buck oraz Gertrudę i Alfreda Dworczyk, za ++ braci Józefa i Norberta, za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za + Tadeusza Lisieckiego, od mieszkańców z Osiedla Literatów.

2) Za + Jerzego Wyciślok.

Wtorek 29.10.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Michała Bartoń, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Za + Józefa Franik, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg.

2) Za + Wojciecha Gralewskiego, od sąsiadów z ulicy Literatów 74.

Środa 30.10.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Zuzannę i Anicet Nowacki oraz Zofię i Walentego Kowal.

18.00

1) Za + Eugeniusza Chojnackiego, za + syna Czesława, za + siostrę Helenę Bednarczuk, za ++ rodziców, teściów, dziadków i rodziców chrzestnych, za ++ z rodzin: Chojnackich, Markiewiczów, Lindrów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + mamę Irenę Wnęk.

Czwartek 31.10.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Elżbietę Glowienka, od sąsiadów z ulicy 22 Lipca 5.

18.00

1) Za ++ rodziców Teresę i Czesława Sielickich, za + brata Jerzego oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Adolfa Zawadowskiego, od mieszkańców ulic: Boya-Żeleńskiego, Literatów i Zapolskiej.

Piątek 01.11.13 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

6.30

Za + męża Wincentego Konieczny, za ++ teściów Paulinę i Józefa, za ++ rodziców Franciszkę i Feliksa Frej, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00

Za ++ członków Róż Różańcowych.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Józefa Wieczorek, za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Za ++ rodziców Helenę i Ernesta Jasiniok, za + brata Joachima, za ++ teściów Danielę i Franciszka Woźny oraz za ++ z pokrewieństwa.

Sobota 02.11.13 r. – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

6.30

1) Za wszystkich ++.

2) W intencji Ojca Świętego.

3) Za + Mariana Sołtysik, w 30-ty dzień po +.

9.00

1) W intencji Ojca Świętego.

2) Za wszystkich ++.

17.00

1) W intencji Ojca Świętego.

2) Za + Jacka Marczuk.

18.30

1) Za wszystkich ++.

2) Za ++ rodziców Martę i Pawła Szewior oraz Rafaelę i Antoniego Rasim, za ++ siostry Ernę i Janinę za + brata Pawła, za ++ szwagrów oraz za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela 03.11.13 r. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Martę Kowolik oraz za + jej męża Emila.

8.00

Za + babcię Zuzannę Kot oraz za ++ pradziadków Katarzynę i Wawrzyńca Kot.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Lucjana Pasich, za ++ dziadków Pasich, za + szwagra Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwaz obu stron.

12.15

Za + Krystiana Stasik, od sąsiadów.

16.00

Za + ojca Józefa Cicheckiego, w XXI-szą rocznicę +, za + mamę Teodozję i za + brata Romana.