Porządek nabożeństw w okresie od 13.09. do 20.09.2015 roku

Niedziela 13.09.15 r. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w podzięce za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dla rodziny Aleksandry, Huberta i Jakuba.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 30-tej rocznicy ślubu Ewy i Huberta Dietrich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Zdzisława Wojciechowskiego, w III-cią rocznicę +.

12.15

Za ++ rodziców Helenę i Juliana Keczmerskich oraz za ++ z pokrewieństwa.

16.00

Za + rodziców Genowefę i Jana Turkowskich, za ++ braci Mieczysława i Zdzisława oraz za ++ dziadków z obu stron.

Poniedziałek 14.09.15 r. – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

6.30

1) Za + Marię Oremus, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 22.

2) Za + Teresę, w III-cią rocznicę +.

18.00

Za + Marię Janiel, od rodziny Basan.

Wtorek 15.09.15 r. – Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej

6.30

Za + Stefanię Bielawską.

18.00

1) Za + ojca i dziadka Kazimierza i za ++ z rodziny.

2) Za + Leonarda Mandziara, od sąsiadów.

Środa 16.09.15 r. – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza-papieża i Cypriana-biskupa.

6.30

W intencji Róży, z okazji 85-tej rocznicy urodzin.

18.00

1) Za + Józefa Żygadło, od sąsiadówa) z ulicy 22-go Lipca 8.

2) Za + Czesława Kolanko, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 74.

Czwartek 17.09.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ Bronisławę i Józefa Pejta i za ++ Mariannę i Wacława Feledyn.

2) Za + Leszka Szostak w I rocznicę +

18.00

1) Za + córkę i matkę Gabrielę Zwolińską, w XXIX-tą rocznicę +.

2) Za + matkę Genowefę Bartoń, w I-szą rocznicę + i za + ojca Michała.

Piątek 18.09.15 r. – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zakonnika, Patrona Polski

6.30

Za ++ rodziców Helenę i Stanisława oraz Mieczysławę i Zenona i za d.c.

17.00

Msza Święta Szkolna – Za + ojca Leona Witek, za ++ rodziców Kazimierę i Zygfryda Florkowski oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.30

Za + matkę Łucję Ploch, w V-tą rocznicę +.

Sobota 19.09.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ rodziców Luizę i Huberta Siedlaczek, za ++ dziadków z obu stron oraz za + teścia Stanisława Rak.

2) Za + Danutę Wróbel, w 30-ty dzień +.

12.00

Ślub Konkordatowy: Weronika Komander – Marcin Balcer.

18.00

Za + męża i ojca Horsta Artelt, w XVI-tą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ krewnych

Niedziela 20.09.15 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Róży Zmuda, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

8.00

Za + Marię Kubica, w XLIX(49)-tą rocznicę +, za + męża Ryszarda, za + Rozalię Jarotek, w IX-tą rocznicę +, za + męża Leopolda oraz za ++ dziadków z obu stron.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli, z okazji 75-tej rocznicy urodzin.

12.15

Za + męża, ojca i dziadka Władysława Serwatka, w dniu Jego urodzin.

16.00

Za + żonę Elżbietę Czarnuch oraz za ++ rodziców Teresę i Eugeniusza Czarnuch.