Porządek nabożeństw w okresie od 05.03.2017 do 12.03.2017 roku

Niedziela 05.03.17 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + Waldemara Pacak w 30 dzień po +

8.00

Za + męża Mariana Wadas oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Barbary, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz Krzysztofa, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jadwigi Sadło, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

16.00

Za + męża, ojca i dziadka Wilhelma Bytomskiego, z okazji Jego rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców Emilię i Józefa oraz Mariannę i Jana.

Poniedziałek 06.03.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Stefana Ściupider, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P. i M.B. Licheńskiej, w intencji Renaty, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, o Boże Błogosławieństwo i zdrowie o dalszą opiekę dla Jubilatki i całej rodziny.

2) Za + Waldemara Pacak, w miesiąc po +, od sąsiadów.

Wtorek 07.03.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Stefana Ściupider, od rodziny Bernatów.

18.00

1) Za + męża Jana Wypadło, w II-gą rocznicę +.

2) Za + ojca Jerzego Dybczak, w III-cią rocznicę +, od córki Gabrieli z mężem i dziećmi.

Środa 08.03.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża Gotfryda Gomolla, w XIV-tą rocznicę +, za ++ teściów Franciszkę i Feliksa oraz rodziców Elfrydę i Huberta Lazar.

18.00

1) Za + męża Zygmunta Kostrzewskiego, za ++ rodziców z obu stron, za + brata Jana i za ++ trzech szwagrów Mieczysława, Wacława i Waldemara oraz za D.C.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny, z okazji rocznicy urodzin.

Czwartek 09.03.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Stanisława Okupny, od rodziny Donocik.

18.00

1) Za + Stanisława Andrzejczak, w I-szą rocznicę +.

2) Za ++ dziadków Makuła Zina i Bolesława Pusk oraz Marię i Ludwika Grzesik.

Piątek 10.03.17 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, dla żony Rity, z okazji rocznicy urodzin.

17.00

Msza Święta Szkolna: Za + mamę i babcię Krystynę Zatynny, w V-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

18.30

Za ++ rodziców Gertrudę i Roberta, za + męża Benona, za ++ siostry Teresę i Marię oraz za ++ teściów Anastazję i Józefa.

Sobota 11.03.17 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + męża Lesława Ślimak, w XI-tą rocznicę +, za ++ teściów Stanisławę, Marię, Władysława Ślimak oraz za ++ Jadwigę Szumczyk i Emilię Lempa.

2) Za + Zygmunta Jagiełło, w 30-ty dzień po +.

18.00

Za + Artura Gaik, w IV-tą rocznicę +.

Niedziela 12.03.17 r. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + Mieczysławę Michalską, w 30-ty dzień po +.

8.00

Za + siostrę Teresę, za ++ szwagrów Ryszarda i Bogdana.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dybczak, w III-cią rocznicę +.

12.15

Za + żonę Krystynę Kotecką, za ++ rodziców i teściową, za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Waldemara, z okazji50-tej rocznicy urodzin.