Porządek nabożeństw w okresie od 29.10 do 05.11.2017 roku

Niedziela 29.10.17 r. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + + Irenę Duchniak, od lokatorów z ulicy 22-go Lipca 5.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zdzisławy i Henryka, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Stanisławę i Tomasza Siedleckich oraz za + teścia Zbigniewa Pisarskiego.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Stanisława Bednarskiego, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Wojciech Łagodzie, Julia i Adam Zych

16.00

Przez wstawiennictwo M.B. Trzykroć Przedziwnej, w intencji Wspólnoty Matek Szensztackich naszej parafii, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla nich oraz dla siostry Eleonory.

Poniedziałek 30.10.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ Alojzego Kałamała, żonę Martę i córkę Krystynę

18.00

Różaniec Święty.                                                                    

18.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Barbary, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

2) Do B. Op. i M.B. Królowej Różańca, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, Wiesława Tyszki, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

Wtorek 31.10.17 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Zygmunta Kałwak, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

18.00

Różaniec Święty.

18.30

1) Za + Edwarda Słotwińskiego, w III-cią rocznicę +, od żony i dzieci z rodzinami.

2) Za + Marie Rut.

Środa 01.11.17 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

6.30

Za ++ rodziców z obu stron i za ++ z rodziny Pękaczów i Zbierajskich.

8.00

Za ++ członków Róż Różańcowych.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Stefana, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

12.15

Za ++ rodziców Wiktorię i Edmunda Pogrzeba, za + męża Wiktora Dąbrowskiego

oraz za ++ dziadków z obydwu stron.

Czwartek 02.11.17 r. – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

6.30

1) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

2) Za wszystkich wiernych ++

3) w intencjach Ojca św.

9.00

1) Za ++ Rafaelę i Antoniego Razim, Martę i Pawła Szewior, za ++ rodzeństwo Janinę, Ernę, Pawła i Norberta, za ++ dwóch szwagrów oraz za ++ dziadków i z pokrewieństwa.

2) W intencjach Ojca św.

17.00

1) Za ++ rodziców Edytę i Jana Swiderskich, w XVIII-tą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.

2) Za wszystkich wiernych ++

18.30

1) Za ++ teściów Klarę i Wilhelma Holeczek, za ++ szwagierkę Marię Żogała, Rudolfa i Stanisława oraz za ++ dziadków z obu stron i za D.C.

2) Za wszystkich wiernych ++

Piątek 03.11.17 r. – dzień powszedni – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30

1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2) Za + ojca Engelberta Janiel, w dniu Jego rocznicy urodzin.

17.00

Msza Święta Szkolna: Za ++ kuzyna Edwarda Abram, Jego żony Stanisławę oraz za ++ z pokrew.

18.30

Za ++ rodziców Zofię i Bolesława oraz za ++ rodzeństwo Elżbietę i Leszka Nehrebeckich.

Sobota 04.11.17 r. – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1) Za ++ Kazimierę i Michała Pacewicz oraz Marię i Jana Kubowicz, za ++ krewnych z obu stron oraz za dc

2)

18.00

Za ++ rodziców Hildegardę Kowol i Jana Chlistała, Zofię i Władysława Piluś, za ++ braci Ryszarda i Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 05.11.17 r. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Ryszarda Kubica, w XIX-tą rocznicę +, za + żonę Marię, za ++ Rozalię i Leopolda Jarotek oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00

Za ++ z rodziny Wypadło, Smykala oraz Gawantka.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Heller, z podzięk. i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda, męża Józefa Wierzbickiego, za ++ teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

16.00

Za ++ rodziców Małgorzatę i Walentego oraz Stefanię i Kazimierza, za + brata Stefana i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.