Porządek Nabożeństw od 01.12.2019r. do 08.12.2019r.

Niedziela  01.12.19 r.  –  I  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30      Do B. Op., w intencji Zdzisławy i jej córek Beaty i Ewy, z prośbą o Boże bł. i zdrowie.

8.00      Za + Irenę Suchanek, w XII-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny Suchanek, Więcławski i Żak.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

             i zdrowie, w intencji Barbary Nahrebeckiej, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

12.15    Za ++ rodziców Weronikę i Michała Skawińskich, za ++ dziadków Skawińskich i Chrobrawskich

             oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + matkę Marię, w VI-tą rocznicę +, za + jej męża Józefa i Edwarda oraz + brata Witolda.

 

Poniedziałek  02.12.19 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      RORATY: Za + ojca Józefa Kościelniak, w XXXVI-tą rocznicę +.

18.00    1) Za + Kazimierę Holewińską, w 30-ty dzień po +.

             2) W intencji parafian.

 

Wtorek  03.12.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Franciszka Ksawerego,  prezbitera

6.30     RORATY: Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże

            i zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla diakona Patryka Gawłowskiego, z okazji rocznicy urodzin.

18.00   1) Za ++ rodziców Janinę i Józefa Zięba, w XVI-tą rocznicę +, za ++ dziadków z obu stron, za + ojca

            chrzestnego Władysława, za + teścia Władysława, w III-cią rocznicę +.

            2) Za + Izabelę Pendzich, w 30-ty dzień po + oraz za + ojca Tadeusza Buchowskiego.

 

Środa  04.12.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Barbary,  dziewicy  i  męczennicy

6.30     RORATY: W intencji Róż Różańcowych.

8.30     Do B. Op., przez wstawiennictwo św. Barbary, w intencji górników i ich rodzin.

18.00   1) Za ++ Halinę i Alojzego Grzesik.

            2) Za ++ Stefanię i Edwarda oraz za + Stanisława.

 

Czwartek  05.12.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30      RORATY: W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00    1) Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Karola Przybyła, z okazji kolejnych Jego rocznicy urodzin

             oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.

             2) Intencja wolna.

 

Piątek  06.12.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca 

6.30      RORATY: W intencji czcicieli N.S.P.J.

18.00    1) Za + brata Kazimierza Kaszuba, w III-cią r. +, za + siostrę Irenę Pluskota oraz + szwagra Józefa.

             2) Za ++ Janinę i Wiktora Marciniak oraz za ++ z pokrewieństwa.

  21.00  Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  07.12.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Ambrożego,  bpa  i  dra  Kościoła  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca

6.30      1) Za ++ rodziców Józefę i Augustyna Przybycin oraz za ++ braci Józefa i Rudolfa.

             2) Za + Marię Paszkiewicz, w IV-tą rocznicę +.

8.00      RORATY: Do B. Op. w intencji Małgorzaty, z okazji 40-tej rocznicy urodzin.

17.00    Nabożeństwo zmiany tajemnic Żywego Różańca.

18.00    1) Za + Leopolda Grzonka, w IX-tą rocznicę +.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Władysława Serwatka, w VI-tą rocznicę +.

 

Niedziela  08.12.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NMP

6.30      Za + ojca Edwarda Nykiel, w XXVI-tą rocznicę + i za ++ dziadków Katarzynę i Wojciecha Nykiel.

8.00      W intencji Róż Różańcowych.

9.30      1) Msza Święta Dziękczynna, za Apostolat „MARGARETKA” oraz za kapłanów objętych modlitwą.

             2) W intencji Dzieci Maryi.

11.00    Za + męża i ojca Mariana Stępniak oraz za ++ z rodzin Stępniak i Sosnowski.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Franciszka Gaweł – pszczelarza, z okazji 80-tej rocznicy urodzin,

             z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    W intencji parafian.