Informacje Duszpasterskie: 15.03.2020 roku

1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, Biskup Gliwicki wydał dekret z zarządzeniami dla Diecezji Gliwickiej. Tekst dekretu poniżej (obok).
2. Biskup Gliwicki Jan Kopiec udzielił wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św., jednocześnie przypominając o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
3. W związku z zaistniałą sytuacją, stosując się do zarządzeń Biskupa Gliwickiego, od soboty wieczora (14 marca br.) Msze św. w naszej parafii będą sprawowane w wyznaczonych wcześniej godzinach i intencjach, ale bez udziału wiernych.
4. W niedziele 15, 22 i 29 marca kościół będzie otwarty od godz. 6.00 do godz. 17.00. Cały dzień w kościele będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Pamiętajmy jednak, by jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób.
5. W ciągu tygodnia w kaplicy adoracji będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 6.30 do 18.30. Ponadto od godz. 17.00 do 18.00 będzie w kościele okazja do spowiedzi.
6. Odwołane zostają nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej. Zachęcamy do indywidualnego odprawiania Drogi Krzyżowej.
7. Zachęca się, by wierni, w łączności duchowej z kapłanami oraz osobami konsekrowanymi codziennie o godzinie 20.30 odprawiali modlitwę różańcową w swoich rodzinnych domach.
8. Zachęcamy także do indywidualnego czytania i rozważania Pisma Świętego.
9. Zostaje także odwołana parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Organizator zwróci całkowicie koszty pielgrzymki. Dokładniejsze informacje w jaki sposób będzie można odebrać pieniądze zostają podane nieco później.
10. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. Naglące sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, bądź bezpośrednio na plebanii.
11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć kolejny numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa Niedzielnego”.