Porządek nabożeństw od 13.12.2020r. do 20.12.2020r.

Niedziela  13.12.20 r.  –  III  NIEDZIELA  ADWENTU  –  Gaudete

6.30      Za + Wacława Banaś, w XVIII-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Banaś, Dudek i Korbal.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Łucji, z okazji urodzin.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za ++ matkę Janinę, ojca Stanisława, brata Jerzego, za ++ krewnych z obu stron i za D.C.

12.15    Za + męża i ojca Zenona Dziedzic, w VII-mą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + syna Marcina, w XVII-tą rocznicę +..

 

Poniedziałek  14.12.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Jana  od  Krzyża,  prezbitera  i  doktora  Kościoła

6.30      Za ++ rodziców Ewę i Józefa Dolnickich oraz za ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00    RORATY: 1) Za + Herberta Sznurę.

             2) Za + mamę Stanisławę Gaworską, w VIII-mą rocznicę +, od córki Iwony i syna Tomasza z rodzinami.

 

Wtorek  15.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki

            Marleny Zięzio, z okazji rocznicy urodzin.

18.00   1) Za + Henryka Gniłka, w I-szą rocznicę +.

            2) Za + Marię Lewandowską, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

 

Środa  16.12.20 r.   –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Ryszarda Zięzio.

18.00   RORATY: 1) Za + męża Krzysztofa Kamińskiego, w V-tą rocznicę +.

            2) Za + Ewę Kuś, w rocznicę jej ziemskich urodzin, od męża Marcelego i córek z rodzinami.

 

Czwartek  17.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     RORATY: Za ++ rodziców Annę i Józefa Nicpoń, za ++ teścia Jana, braci Ryszarda i Bogdana, szwagra Ryszarda oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00   1) Za + Krzysztofa Opałka i za ++ z Małego Osiedla.

            2) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji: Leokadii, Wiesławy, Sylwii i Mariusza.

            3) Za + mamę, babcię i teściową Stanisławę Suchecką, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

 

Piątek  18.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + dziadka Leona Hampel.

18.00   RORATY: 1) Za + Stefanię Żurek, w I-szą rocznicę +.

            2) Do B. Op., w intencji rodzin Panchyrz i Karwoth, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski.

21.00   Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy ku czci św. Jana Pawła II.

 

Sobota  19.12.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Ryszarda Zięzio.

8.00      RORATY: Za + Helenę Drewniany, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 9.

14.00    Ślub Konkordatowy: Ewa Stanienda – Adam Zając.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Wiesławy Kamieniak, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + ojca Romana Kamińskiego, w 30-ty dzień po śmierci.

 

Niedziela  20.12.20 r.  –  IV  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30      Za + męża Henryka Błazejczyk, w II-gą rocznicę +, za + brata Jana Lisa, za ++ rodziców, teściów i wszystkich ++ z rodzin: Błażejczyk, Lis, Szczesny.

8.00      Za + męża Henryka Chmura, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z rodzin: Wojaczek, Niczke, Kwaśniok oraz za D.C.

9.30      W intencji parafian.

  11.00  Za + Barbarę Binięda, w III-cią rocznicę +.

12.15    Za + żonę Teresę Dziak, w I-szą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + ojca Marka Wiąckowskiego, ++ dziadków Anielę i Stanisława Wiąckowskich oraz + Janinę Kulig.