Porządek nabożeństw od 14.02.2021r. do 21.02.2021r.

Niedziela  14.02.21 r.  –  VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy Musiałek, z prośbą o powrót do zdrowia.

9.30      Za + Ryszarda Zięzio, od mamy.

11.00    Za + brata i wujka Jana Bajda, w V-tą rocznicę + oraz za ++ braci Tadeusza i Waldemara.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Herberta, z okazji 85-tej rocznicy urodzin.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Antoniego Hanula.

 

Poniedziałek  15.02.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + mamę Zofię Mika, w XVII-tą rocznicę +.

18.00    1) Za + mamę Krystynę Maciejewską, w XI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Maciejewski i Przybyła.

             2) Za + Tadeusza Janowskiego, od sąsiadów z ulicy Róży Luksemburg 16 i sąsiadów z działki.

 

Wtorek  16.02.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża Zygfryda Borszcz, za ++ rodziców z obu stron i za D.C.

18.00    1) Za + ojca Jana Drewniany, w XII-tą rocznicę + oraz za + mamę Helenę Drewniany.

             2) Za + mamę Sabinę Wieszczura, w X-tą rocznicę +.

 

Środa  17.02.21 r.   –  ŚRODA  POPIELCOWA

6.30      Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgel, za ++ braci: Wilibalda, Huberta, Henryka, Antoniego, oraz za ++ bratowe: Teresę i Annę.

9.00      Za + Urszulę Kuzia, w I-szą rocznicę śmierci.

17.00    Za ++ Mariannę i Mariana Cyran, od Jerzego Cyran z rodziną.

18.30    Za + Dawida Szymkiewicz, od sąsiadów Władysławy i Janusza Kwiatkowskich.

 

Czwartek  18.02.21 r.  –  CZWARTEK  PO  POPIELCU  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ mamę Helenę i brata Andrzeja i Krzysia Radwańskich, za ++ z rodzin: Kucharskich, Radwańskich i Błaszczyk.

18.00    1) Za + córkę Jadwigę, w dniu jej ziemskich urodzin, za + męża Franciszka oraz za ++ z rodzin: Brzoza, Wąs, Thiel.

             2) Za + Jana Różyckiego, w IV-tą rocznicę +.

             3) Za + Elżbietę Więckowicz, od sąsiadów.

 

Piątek  19.02.21 r.  –  PIĄTEK  PO  POPIELCU  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ Magdalenę i Joachima Hajduk.

17.00    Msza Święta Szkolna: Za ++ Mariannę i Mariana Cyran, od Piotra Cyran z rodziną.

             Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Anny Ławacz, z okazji 40-tej rocznicy urodzin.

19.00    Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

 

Sobota  20.02.21 r.  –  SOBOTA  PO  POPIELCU  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Fryderyka Wąs, od Róży św. Barbary.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    1) Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Mirosławy, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + ojca Jana i wszystkich ++ z rodziny.

             3) Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Nahrebeckiego, w 30-ty dzień po +.

 

Niedziela  21.02.21 r.  –  I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Ewy, z okazji rocznicy urodzin.

8.00      Za + brata Stanisława Puczka, w I-szą rocznicę +, za ++ rodziców Annę i Stefana Puczka, za + męża Wiesława Klimas, za ++ teściów Bronisławę i Bronisława Pięta i za ++ dziadków Kamińskich.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + mamę Janinę Mryka, w VII-mą rocznicę +.

12.15    Za + męża Eugeniusza Kamieniak, w VIII-ma rocznicę +, za ++ ojca Stanisława, siostrę Grażynę, teściów Weronikę i Józefa oraz za ++ z rodzin Kamieniak i Żebrowskich.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + Gerarda Konieckiego, jego ++ rodziców Ernestynę i Wiktora, za + Jerzego Wnuk i jego

             ++ rodziców Rozalię i Adama.