Informacje Duszpasterskie: 21.02.2021 roku

1. Zapraszamy dzisiaj na godz. 15.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. W poniedziałek o godz. 19.00 w kościele spotkanie modlitewne ze śpiewami z Taizé oraz adoracją krzyża.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W czwartek o godz. 17.00 w kościele spotkanie dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. i ich rodziców.
5. W piątek o godz. 17.00 w piątek Msza św. szkolna, po niej Droga Krzyżowa dla dzieci.
6. O godz. 18.00 w piątek Nabożeństwo ku czci św. Anny. Prośby i podziękowania za wstawiennictwem naszej Patronki możne składać przed nabożeństwem w zakrystii.
7. O godz. 19.00 w piątek Droga Krzyżowa. Zalecki za zm. składamy w zakrystii.
8. W sobotę o godz. 17.00 w salkach nauka przedchrzcielna.
9. Od godz. 17.00 w sobotę okazja do spowiedzi.
10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce. Kolekta natomiast przeznaczona będzie na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.
11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć kolejny numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa Niedzielnego”.
12. Istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na działalność statutową i charytatywną naszej parafii. Każdy z parafian (i nie tylko): pracujący, emeryt, rencista może odpisać 1% od swojego podatku. Wzór odnośnego dokumentu jest wyłożony w przedsionku kościoła. W późniejszym czasie będzie również okazja, by skorzystać z darmowej pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych. Nr KRS: 0000283966, cel szczegółowy: „Parafia św. Anny Gliwice”.
13. Przypominamy, że według aktualnych obostrzeń w naszym kościele w jednej Mszy św. może uczestniczyć 75 osób, zachowując dystans i zasłaniając usta i nos.