Porządek nabożeństw od 25.04.2021r. do 02.05.2021r.

Niedziela  25.04.21 r.  –    IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Mieczysławy i Norberta Kamuzela, z okazji 35-tej rocznicy ślubu.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Konrada, z okazji 20-tej rocznicy urodzin.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Janusza Szuła, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Zofia Golec, Zofia Kuziemka, Olivier Melson, Antonina Kot.

             Za Roczne Dziecko: Stanisław Olejarz.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Agnieszki, z okazji rocznicy urodzin.

 

Poniedziałek  26.04.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Do B. Op. i M.B. Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie dla córki Danuty z rodziną.

17.30    Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.00    1) W intencji próśb i podziękowań, za wstawiennictwem św. Anny.

             2) Za + męża i ojca Zdzisława Aleksiejew, w XXX-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców i teściów.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

 

Wtorek  27.04.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + syna Sebastiana Gorzka, w XVIII-tą rocznicę + oraz ++ z rodzin: Frączkiewicz, Gorzka i D.C.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

18.00    1) Za + Zofię Kądzielawa, w rocznicę +, + męża Józefa i ++ rodziców z obu stron, od syna z rodziną.

             2) Za + męża i ojca Kazimierza Szuleta, w XXII-gą r. +, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i D.C.

 

Środa  28.04.21 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ Zofię i Jana Gurgul, za ++ Stanisława Misiura i Bronisławę Mateuszczyk.

18.00    1) Za + Stefana Białas, od sąsiadów.

             2) Za + Jolantę Czarniakowską, od koleżanek.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

 

Czwartek  29.04.21 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  KATARZYNY  SIENEŃSKIEJ  –  Patronki  Europy

6.30     1) Za + Elżbietę Woć – od brata Grzegorza z rodziną.

            2) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

18.00   1) Za + matkę i babcię Małgorzatę Meissner, ++ rodziców Anastazję i Bazylego Kucło i ++ z pokrew.

            2) Za ++ Irenę i Zdzisława Sroka.

            3) Do B. Op. z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia dla Norberta.

 

Piątek  30.04.21 r.  –  dzień  powszedni  

6.30     1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo

            i zdrowie dla Wojciecha, z okazji rocznicy urodzin.

            2) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

17.00   Msza Święta Szkolna: Do B. Op. i M.B.N.P., z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla rodziny Florkowskich.

18.30   1) Za + Krzysztofa Pachole, od Kręgu Biblijnego.

            2) Za + Jana Czauderna, w 30-ty dzień po śmierci.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  01.05.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     Za + Elżbietę Woć, od brata Zbyszka z rodziną.

18.00   1) Za + Mariannę Siwecką, w I-szą rocznicę +, za + Jej męża Stanisława oraz + brata Jerzego.

            2) Za + Krzysztofa Pachole, od Haliny Małucha oraz kuzynki Aleksandry.

            3) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

 

Niedziela  02.05.21 r.  –    V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

6.30      Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa, za ++ szwagierki Helenę i Zofię,

             za ++ dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

8.00      Za + męża Zygmunta Kostrzewskiego, za ++ rodziców Mariannę i Walentego oraz Rozalię i Józefa Grabowskich oraz za ++ z rodziny.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Mariannę Rogalską.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marii i Jerzego, z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

12.15    Za ++ męża Gerarda Hora, syna Janusza, za ++ rodziców, brata i bratową.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Jana Kolenda, za ++ rodziców z obu stron, czterech braci i za + zięcia Andrzeja Mól.