Porządek nabożeństw od 02.01.2022r. do 09.01.2022r.

Niedziela  02.01.22 r.  –  NIEDZIELA  II  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Zdzisławy, z okazji rocznicy urodzin.

8.00      Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Prokopowicz, za ++ brata Wiktora, wujka Tadeusza i za ++ z jego rodziny oraz za D.C.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + męża, ojca, dziadka i syna Henryka Poremskiego, w 30-ty dzień po +.

12.15    Za + syna Jacka Marczuk, w IX-tą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Piekarz, za ++ rodziców, teściów, siostrę oraz za ++ z pokrew.

 

Poniedziałek  03.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + Mariannę Bąk, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 1.

             2) Do B. Op. Z prośbą o łaskę zdrowia dla Lidii Suchoń.

  18.00  1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Literatów, Pułaskiego, Makuszyńskiego, Szenwalda, Zapolskiej, Boja-Żeleńskiego.

             2) Za + męża i ojca Jana Stoczek, w kolejną rocznicę +.

 

Wtorek  04.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Elżbietę Dudzic, od Barbary i Zygmunta Kiełbasa z Tarnowa.

18.00    1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Krasińskiego, Kruczkowskiego,  Broniewskiego, Morcinka, Niemcewicza, Wazów, Zygmuntowska – domki

             2) Za + Krzysztofa Ejfler, od brata Pawła z rodziną.

 

Środa  05.01.22 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + Anielę, w XXVI-tą r. +, + Stanisława Karbowniczyn, za ++ brata Władysława i dziadka.

             2) W intencj próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty.

  18.00  1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Ciołkowskiego, Planetarna, Toszecka, Tęczowa, Twardowskiego.

             2) Za + córkę Elżbietę Wiecłowicz, w I-szą rocznicę +.

 

Czwartek  06.01.22 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO

6.30      W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

8.00      W intencji członków Apostolatu „Margaretka” i kapłanów objętych modlitwą.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + Dawida Szymkiewicz, w dniu jego ziemskich urodzin.

12.15    Za + Marię Dietrich, w VI-tą rocznicę +, + męża Maksymiliana oraz ++ z rodzin: Hatko i Tuczykont.

16.00    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Bożeny i Arnolda, z okazji 55-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

 

Piątek  07.01.22 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30     W intencji czcicieli N.S.P.J.

18.00   1) Msza Święta kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Grudniowa, Partyzantów, Rodzinna.

            2) Za + ojca Ryszarda Kremzer, w rocznicę +, za ++ matkę Helenę, brata Józefa, Joannę i Teresę oraz za ++ dziadków z obu stron.

21.00   Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  08.01.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     1) Za + Elżbietę Dudzic, od Kazimiery i Mieczysława Przechrzta.

            2) Za + męża, ojca i dziadka Bronisława Zawisza, w IX-tą rocznicę +.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za + Gizelę Tomaszewską, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny: Tomaszewskich i Biskupek.

            2) Za + Halinę Modzelewską, w 30-ty dzień po +.

 

Niedziela  09.01.22 r.  –  ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO

6.30      Za + Ewę Zbroja.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Mieczysława Olender, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + męża Edwarda Kamińskiego, w dniu jego ziemskich urodzin oraz za ++ rodziców Stefanię i Stefana, brata Jerzego Orłowskich, za ++ teściów i szwagierkę Bronisławę.

12.15    Za + Dariusza Armata, od żony, córek i wnuków.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ rodziców Krystynę i Leona Witek, za ++ Margot, Kazimierza i Danutę oraz za ++ z rodzin: Witek, Buchta i Jaworski.