Informacje Duszpasterskie: 20.03.2022 roku

1. Zapraszamy dzisiaj na godz. 15.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. Dzisiaj o godz. 17.00 w salkach kolejna nauka przedmałżeńska.
3. W poniedziałek o godz. 19.15 spotkanie modlitewne ze śpiewami z Taizé w intencji pokoju na Ukrainie, połączone z adoracją krzyża.
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. Piątek:
• Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W czasie Mszy św. o godz. 18.30 będzie możliwość przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego.
• O godz. 17.00 Msza św. szkolna, po niej Droga Krzyżowa dla dzieci.
• O godz. 19.00 Droga Krzyżowa. Zalecki za zmarłych składamy w zakrystii.
• W czasie Drogi Krzyżowej, w łączności z Papieżem Franciszkiem, zostanie odmówiony Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
6. Sobota:
• O godz. 10.00 pierwsza spowiedź dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii św.
• O godz. 17.30 Nabożeństwo ku czci św. Anny. Prośby i podziękowania można składać w zakrystii przed nabożeństwem. Zachęcamy do składania intencji !
7. Kolekta dzisiaj na Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby parafii. Do skarbon w kościele można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
8. Przy wyjściu z kościoła „Gość Niedzielny” (8 zł), nowy „Mały Gość Niedzielny” oraz „Gość Extra” poświęcony osobie św. Ojca Pio w cenie 10 zł.
9. W dniach 1-11 czerwca br. planowana jest parafialna pielgrzymka „Śladami św. Pawła” do Grecji. Są jeszcze wolne miejsca. Bliższe informacje oraz zapisy w zakrystii.
10. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na działalność statutową i charytatywną naszej parafii. Nr KRS: 0000283966, cel szczegółowy: „Parafia św. Anny Gliwice”.
11. Fundacja Dom Nadziei oficjalnie uruchomiła Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Głównej 30 w Łabędach. Poradnia świadczy usługi związane z pomocą osobom uzależnionym (szczególnie dzieciom i młodzieży) oraz ich rodzinom. Można także skorzystać z bezpłatnej terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz z bezpłatnych porad prawnych. Szczegółowe informacje na plakatach i ulotkach.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Radosław Putowski, par. Anny w Gliwicach
Joanna Jesionek, par. Anny w Gliwicach